Skip to main content
Pro město je důležitý jak správný rozvoj, tak i ochrana současného stavu.

Nový plán chrání jednotlivé lokality a kromě sídlišť se věnuje například i vnitroblokům či zahrádkářským osadám. Zachovává je tam, kde fungují a jsou využívány ke svému účelu, zato ty již obydlené mění na bydlení. Plán vymezuje i nové obytné čtvrti, což jsou především velké prázdné plochy uvnitř města, které zatím neslouží žádnému účelu. Metropolitní plán tak přispívá ke zmírnění bytové krize a zohledňuje ekologická a ekonomická hlediska, především nižší náklady na celkovou infrastrukturu a ochranu krajiny. Díky využití těchto prázdných míst nepřidává Plán žádné nové rozvojové plochy na okraji Prahy a ty, které jsou v něm zaneseny, musí odpovídat Zásadám udržitelného rozvoje.

Obytné lokality a plochy tvoří největší část Prahy a Metropolitní plán má za cíl je zachovat. Nemůže se tedy stát, že tam, kde byl bytový dům, vznikne například kancelářský komplex. Využití je v jejich případě široce otevřené tak, aby mohlo být rozvíjeno kvalitní i pestré prostředí, kde je dostatek služeb a může zde fungovat zdravé sousedství. Pokud má tedy někde vzniknout například obchod, nebude větší než domy v okolí, aby nebyly rezidenční čtvrti znehodnoceny.

Nový život zanedbaných míst. To je Plán.