Skip to main content
Snøhetta

Autor: Kjetil Trædal Thorsen, Daniel Berlin, Jette Cathrin Hopp

Spolupracující osoby: Tom Lamming, Knut Stockhusen, Alberto Sanchez, Dominik Pleva, Marc Quiquerez, Noémie Liotard, Rasmus Sorensen, James Burlumi

Anotace návrhu

Navrhujeme architekturu, kde jsou překračovány hranice běžného a linie přestávají být ostré. Ptáme se sami sebe – můžeme vytvořit architekturu, kde se úspěšně střetává více ontologií? Nová kvalitní demokratická půda – spíše platforma než budova. Naší odpovědí na tuto otázku je šikmost a extrémní horizontalita – opravdu veřejná a skutečně otevřená – prostupná na více úrovních a osách, doslova a fenomenologicky. Ve hře je posun litosférické desky nesmírnými a násobícími silami.

Hodnocení poroty

Porota ocenila především zvolené koncepční řešení nakloněné “litosférické“ desky a pozvolna stoupající střešní krajiny, přístupné veřejnosti. Horizontalita stavby umožňuje několik přístupů a cest, které vedou návštěvníka jejím exteriérem i interiérem a pokračují na hlavní terasu u řeky a dále střechu, poskytující řadu překvapivých prostorových momentů a výhledů.

Velmi expresivní a místy abstraktní je architektonické a materiálové řešení, včetně pojetí interiéru hlavních prostor foyer a sálů. Tvar stavby umožňuje využití denního světla pro většinu provozů, které jsou vhodně umístěné a propojené. Koncept zelené střechy je funkční, otázkou je jeho udržitelnost.

Stavba má kompaktní tvar s dobrým konstrukčním a technologickým řešením, náročnější ale může být provedení a údržba fasády z žulového obkladu.

Porota považuje za méně vhodné zastavění celého bloku, který je sice částečně prostupný veřejnou pasáží, ale například z Bubenské ulice s velmi omezeným přístupem. Orientace velkých prosklených ploch směrem kviaduktu a řešení parteru stavby evokuje jistou uzavřenost instituce. Nevhodné je z hledisko provozu umístění kreativního hubu a hudební knihovny. Střešní krajina a hlavní terasa nepůsobí dostatečně propojeně s okolním veřejným prostranstvím města.

K dalšímu prověření je nižší výška, větší délka a celkové proporce hlavního sálu. Diskutabilní je také měřítko konzoly náměstí nad nábřežím a řekou, rozlehlé řešení zásobování v podzemním podlaží a nevhodné je umístění výjezdu z garáží pod viadukt.

Méně zřetelné je v návrhu řešení pěšího propojení pod Hlávkovým mostem a vedení cyklodopravy po nábřeží. Návrh také zřejmě nedodržuje územní rezervu Antonínská-Bubenská.

Materiály ke stažení

Snøhetta