Skip to main content

Za hranicí rutiny: přes 320 účastníků Festivalu kreativní byrokracie 2023 v CAMPu rozproudilo diskuse ve veřejné správě

Festival kreativní byrokracie 2023 zase o něco více posunul hranice každodenní rutiny v úřednickém světě. Třetí ročník Festivalu kreativní byrokracie v CAMPu, pořádaný organizacemi Česko.Digital, Kreativní Praha a pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR) přilákal přední odborníky, inovátory a příznivce kreativních přístupů v oblasti veřejné správy. Podle organizátorů se na akci registrovalo 587 lidí, což je oproti loňskému ročníku více než dvojnásobek. Narostl také počet registrovaných, kteří na Festival letos dorazili – a to také téměř dvojnásobně.

alt

„Hlavním úkolem studie bylo nastínit možnosti rozvoje sídliště Ďáblice zejména z pohledu veřejného prostoru, zachování a doplnění adekvátní vybavenosti a drobných urbanistických zásahů při respektování a zachování stávajících hodnot. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a zpracování plánu revitalizace,” říká náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Festival nabídl bohatý program plný přednášek, workshopů a panelových diskusí s vynikajícími řečníky z České republiky i zahraničí. Během dne bylo možné diskutovat s předními odborníky, inovátory a příznivci kreativních přístupů v oblasti veřejné správy.

Nechyběl ani job-fair, networking a také trochu muziky, filmy, strhující satirická bojovka a letní posezení na trávě. Mezi klíčovými tématy byly digitalizace veřejné správy, agilní metody v byrokracii, zapojení občanů do rozhodování, a samozřejmě, kreativní přístupy k řešení problémů ve veřejném sektoru.

Jedním z vrcholů Festivalu byla prezentace případových studií a inovativních projektů, které představovaly praktické příklady úspěšného využití kreativních metod a nástrojů v byrokracii.

Jedna z účastníky nejlépe hodnocených přednášek „The Making of Oslo City Identity“ od Anne Aagaard a Hanne Rønning Jorud přinesla zjištění, že i vizuální identity měst mají zásadní finanční dopad na rozpočet: „Když existoval pouze 1 vytištěný manuál vizuální identity města Oslo, vzniklo přes 250 různých log. Vytvoření všech těchto log stálo veřejný rozpočet, podle našich zjištění, 80 000 000 Kč“, vysvětluje Anne Aagaard. „Pro obyvatelé Osla bylo také složité vyznat se v těch 250 logách – nevěděli například, že se z jejich daní v Oslu postavila plovárna, nebo že město provozuje 3 autobusové linky pro seniory – každá z těch služeb totiž nesla jiné logo.“

Účastníci této přednášky měli možnost získat konkrétní návody a inspirovat se příklady, které mohou aplikovat ve svých vlastních projektech a organizacích. 

„Festival kreativní byrokracie každoročně přináší do naší práce nové postřehy a náměty. Pro státní správu platí mnohá klišé, která nemám rád. Státní zaměstnanci a úředníci obecně se nemají za co stydět – to bychom si měli stále připomínat“, říká nejvyšší státní tajemník pro státní službu Jindřich Fryč a dodává: „Chybí nám občas možná trochu sebevědomí, ale odváděnou prací se nelišíme od soukromého sektoru a neměli bychom se bát být více kreativní“.

„Dělám čtrnáct let politiku a myslím, že práce mých týmů vede k tomu, aby se lidem žilo v České republice líp. Ať jsou to věci velké, nebo z pohledu společnosti malé. Obecně věřím v ‚teorii rozbitých oken‘, že když někde opravíte jedno okno, tak ta ulice je lepší a víc nechátrá. Takže pomocí každému jednomu člověku děláte Česko i svět lepším místem k životu“, řekl na festivalu místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Celý rok úředníky kritizujete, my je jednou ročně oslavujeme. Inovace, odhodlání, kreativitu pro práci ve veřejném zájmu. Přijďte za rok!“ doplňuje za organizátory Matěj Chytil.

Festival se stal nejen prostředkem pro sdílení osvědčených postupů, ale také platformou pro inspiraci a diskusi o tom, jak využít kreativitu a inovace ke zlepšení veřejného sektoru. Účastníci měli příležitost setkat se s odborníky, zástupci veřejné správy, neziskovými organizacemi a dalšími aktéry, kteří se zabývají transformací byrokracie.

Organizátoři děkují všem partnerům, řečníkům a účastníkům za jejich podporu a aktivní přístup. Věříme, že Festival kreativní byrokracie i nadále přinese nové myšlenky a příležitosti pro inovaci ve veřejném sektoru.

Partnery Festivalu kreativní byrokracie 2023 letos byli Hlavní město Praha, Bank ID, Deloitte a České dráhy. Festival spolupořádali Česko.Digital, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Kreativní Praha.

Záznam Festivalu kreativní byrokracie najdete zde

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Pro více informací o festivalu navštivte webové stránky Festivalu.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles