Skip to main content
Praha je topograficky v evropském kontextu absolutně výjimečná. Zaříznutá údolí řeky Vltavy a jejích přítoků střídají ostrohy, plošiny a hřebeny. Krajina tak vstupuje do vnitřního prostoru vystavěného prostředí města a je jeho nedílnou součástí. Kultivaci krajiny a ochraně životní prostředí se IPR věnuje z různých pohledů.

Každý vznikající projekt hodnotí IPR s ohledem na dopad na životní prostředí. V rámci tzv. EIA, vyhodnocení vlivu na životní prostředí, se posuzují vlivy chystaných staveních projektů, zařízení a činností na veřejné zdraví a životní prostředí. Zkoumají se např. vlivy na živočichy, rostliny, půdu, vodu nebo ovzduší. lPR taktéž provozuje aplikace, které se životního prostředí přímo týkají.