Skip to main content

Jak se můžete zapojit?

V září 2021 byl odevzdán hrubopis koncepční studie rekonstrukce terminálu na Černém Mostě, poté bylo naplánováno projednání hrubopisu s městskými aktéry a představení studie veřejnosti. Návrh koncepční studie byl v říjnu 2021 prezentován architekty přímo v předprostoru terminálu, kde byl umístěn tzv. participační kontejner. Zde bylo možné se o záměru pobavit přímo s autory a zástupci MČ Praha 14 a případně podat k návrhu připomínky. 

Připomínky bylo možné až do 24. října 2021 podávat také online prostřednictvím dotazníku. Koncepční studie si můžete prohlédnout a stáhnout zde:

Koncepční studie – analytická část

Koncepční studie – návrhová část