Skip to main content
Rada hlavního města Prahy v roce 2021 pověřila IPR zpracováním krajinářské studie na území tzv. Trojmezí. Cílem studie je definovat přírodní hodnoty území a vytvořit příjemný prostor pro trávení volného času.

Jedná se o oblast na pomezí městských částí Praha 4, 10, 11 a 15. Trojmezí je významnou rekreační lokalitou například pro obyvatele Chodova, Spořilova, Hostivaře či Záběhlic. Větší část území zasahuje do přírodního parku Hostivař–Záběhlice. Kromě přírodní památky Meandry Botiče se tu nachází i několik retenčních nádrží nebo rozsáhlý zanedbaný ovocný sad. V minulosti si jak vlastníci, tak občanská sdružení nechali pořídit na území několik studií, ale žádný návrh nenalezl potřebnou shodu. V dubnu 2021 proto Magistrát hl. m. Prahy společně s městskými částmi vydal memorandum o společném postupu při využití území Trojmezí. V něm se město zavázalo pověřit IPR Praha vypracováním krajinářské studie pro celou lokalitu.

Participace

Jak jste se mohli zapojit?

První fáze participace proběhla v červnu 2022, kdy se uskutečnilo několik veřejných plánovacích akcí přímo v oblasti Trojmezí. 

Mimo to mohli do 26. června 2022 občané sdělit své podněty prostřednictvím online dotazníku.

V týdnu od 13. do 19. června 2022 měli možnost navštívit na několika místech v okolí Trojmezí také plánovací stan, zapojit se do vytváření pocitové mapy a sdělit své podněty. 

Na programu byly také dvě komentované vycházky s architekty a odborníky. Přesné termíny a místa konání akcí najdete v této mapce či zde:

 • Pondělí 13. 6. / 14:00–19:00 | plánovací stan u Hamerského rybníka u kostela
 • Úterý 14. 6. / 15:00–19:00 | plánovací stan u OC Cíl
 • Středa 15. 6. / 14:00–19:00 | plánovací stan před Normou (vedle Toulcova dvora) + od 18:00 komentovaná vycházka přímo od stanu
 • Čtvrtek 16. 6. / 15:00–19:00 | plánovací stan v parku u Hotelu Chodov
 • Neděle 19. 6. / 13:00–17:30 | plánovací stan u retenční nádrže (v srdci samotného území) + od 17:00 komentovaná vycházka přímo od stanu

Získané podněty sloužily týmu krajinářských architektů jako podklad pro zpracování návrhu studie. Závěrečnou zprávu z červnové fáze participace si můžete prohlédnout zde.

Druhá fáze participace proběhla v říjnu 2022, kdy se veřejnost mohla přijít seznámit s návrhem studie v tzv. informačním a participačním kontejneru nebo se zúčastnit některé z komentovaných vycházek

Informační kontejner bylo možné navštívit na dvou místech:

 • Od pondělí 3. října do čtvrtka 6. října 2022 u OC Cíl (Zahradní Město)
 • Od pondělí 10. října do čtvrtka 13. října 2022 u Normy (naproti Toulcovu dvoru)

V rámci informačního kontejneru bylo možné se seznámit s návrhem, podat k něm zpětnou vazbu buď přímo nad mapou návrhu, nebo prostřednictvím ankety v papírové verzi. 

Zároveň se konaly komentované vycházky po území, a to:

 • V úterý 4. října 2022
 • V úterý 11. října 2022

Od pondělí 3. října do neděle 16. října 2022 byla také spuštěna online anketa, kterou mohl vyplnit každý občan a vyjádřit se také touto cestou k návrhu. 

Získané podněty slouží zpracovatelskému týmu jako jeden z podkladů pro zpracování finálního návrhu studie. 

Zprávu z participace v návrhové části si můžete prohlédnout zde

Finální podoba studie bude představena v Centru architektury a městského plánování (CAMP) během roku 2023. 

 

Možné úpravy lokality

Co se má stát a proč?

 • projekt revitalizace zanedbaného a těžce prostupného území v příjemné místo pro bezpečný pohyb a pobyt
 • citlivá úprava lokality coby cenného krajinného celku s důrazem na péči o přírodní hodnoty a v souladu s okolním prostředím
 • navržení možností rozvoje rekreačních aktivit s ohledem na ochranu krajiny
 • prověření podmínek zachování zemědělského hospodaření v ohleduplné formě
 • zjištění eventuality komunitního zahradničení
 • příprava prostředí pro uskutečnění příležitostných environmentálních vzdělávacích programů
 • obnovení sítě pěších cest a cyklotras
Možné varianty řešení studie

Detailnější popis projektu

Trojmezí je významnou přírodní a rekreační lokalitou dříve zemědělsky využívané krajiny, která však v současnosti nenaplňuje svůj plný potenciál. Území je obtížně prostupné, některé jeho části jsou zanedbané a nenabízí prostor pro příjemný a bezpečný pohyb a pobyt. 

Krajinářská studie Trojmezí navrhne možnou budoucí podobu území s důrazem na zachování současných přírodních hodnot a zároveň vyváženou podporu rekreačního potenciálu lokality. Součástí návrhu bude obnovení sítě pěších cest a cyklistických tras za účelem lepší prostupnosti území a zeleného propojení sousedních čtvrtí a městských částí.

Studie prověří možnosti rozvoje rekreačních aktivit, které nevyžadují rozsáhlé stavební zásahy a budou respektovat cenné přírodní hodnoty lokality jako jsou například meandry Botiče a další. Stejně tak studie prověří možnosti zachování zemědělského hospodaření, a to spíše v tzv. extenzivní neboli k přírodě a krajině ohleduplné formě. V území by se také mohly objevit příležitosti pro komunitní zahradničení nebo aktivity spojené s environmentální výchovou.

Cílem studie je přistoupit k Trojmezí jako k cennému krajinnému celku, ochránit jeho přírodní hodnoty a podpořit jeho začlenění do kontextu okolních čtvrtí. Důležitý bude vyvážený přístup k ochraně přírody a biodiverzity a zároveň zvýšení atraktivity pro návštěvníky a využitelnost území pro trávení volného času. Součástí přípravné části studie jsou proto přírodovědné průzkumy území – pozorování živočichů, rostlin a jejich prostředí, ale také mapování pohybu návštěvníků území a potřeb místních obyvatel.

STUDIE
O projektu

Projekt v bodech

HARMONOGRAM

Zahájení: listopad 2021
Ukončení: únor 2023

KDO TO BUDE DĚLAT

Gogolák+Grasse architekti

ÚLOHA IPR

Zadavatel studie

FORMA

Krajinářská studie

Podrobný harmonogram

Proces přípravy krajinářské studie Trojmezí

Listopad 2021: zadání tvorby krajinářské studie (rozhodnutí MHMP o přípravě projektu na základě požadavků městských částí)

Únor – srpen 2022: přírodovědné průzkumy území (odborné zkoumání krajiny, živočichů, rostlin a jejich prostředí)

Květen – červen 2022: zapojení veřejnosti do procesu přípravy návrhu krajinářské studie (akce v místě, komentovaná vycházka s odborníky, anketa)

Září – říjen 2022: představení návrhu a konzultace (diskuze nad návrhem s veřejností, MHMP a městskými částmi)

Listopad 2022: finální podoba studie (vznik studie coby podkladu pro další kroky k revitalizaci území)