Skip to main content
Participace

Jak se můžete zapojit?

Důležitou součástí přípravy krajinářské studie Trojmezí je zapojení veřejnosti. Po první fázi participace v červnu 2022 nás nyní na podzim čeká druhá fáze v rámci představení návrhu krajinářské studie. 

Od 3. října do 13. října 2022 bude možné navštívit informační a participační kontejner na dvou místech v těsném okolí území Trojmezí. Zde se veřejnost dozví všechny důležité informace o návrhu a zároveň se bude moci zapojit do jeho finální podoby prostřednictvím ankety, která bude připravena online i v papírové verzi (k dispozici na místě). 

Pro veřejnost jsou také naplánovány dvě komentované vycházky s autory studie (studio Gogolák+Grasse) a zástupci IPR Praha.

Celý harmonogram naleznete zde:

Od pondělí 3. října do čtvrtka 6. října 2022 bude kontejner umístěn u OC Cíl (Zahradní Město):

 • Pondělí 3. 10. / 12:00 – 18:00
 • Úterý 4. 10 / 12:00 – 18:00 + od 16:30 hodin komentovaná vycházka, začínáme u retenční nádrže přímo v území 
 • Středa 5. 10. / 8:00 – 14:00
 • Čtvrtek 6. 10. / 12:00 – 19:00

Od pondělí 10. října do čtvrtka 13. října 2022 bude kontejner umístěn u Normy (vedle Toulcova dvora):

 • Pondělí 10. 10. / 12:00 – 18:00
 • Úterý 11. 10. / 12:00 – 18:00 + od 16:00 komentovaná vycházka přímo od kontejneru
 • Středa 12. 10. / 8:00 – 14:00
 • Čtvrtek 13. 10. / 12:00 – 19:00

Místa s časy na mapě naleznete zde.

Online dotazník pro podněty bude otevřen od pondělí 3. října do neděle 16. října 2022. Odkaz bude zde na stránkách. 

Návrh studie bude zveřejněn na stránkách před začátkem akcí a bude přístupný po dobu otevření dotazníku. 

Získané podněty budou předány zpracovateli studie a budou sloužit jako jeden z podkladů pro finální zpracování krajinářské studie. 

Finální podoba studie bude představena v Centru architektury a městského plánování (CAMP) na konci roku 2022.

Co již proběhlo

První fáze participace proběhla v červnu 2022, kdy se uskutečnilo několik veřejných plánovacích akcí přímo v oblasti Trojmezí. 

Mimo to mohli do 26. června 2022 občané sdělit své podněty prostřednictvím online DOTAZNÍKU.

V týdnu od 13. do 19. června 2022 měli možnost navštívit na několika místech v okolí Trojmezí také plánovací stan, zapojit se do vytváření pocitové mapy a sdělit své podněty. Na programu byly také dvě komentované vycházky s architekty a odborníky. Přesné termíny a místa konání akcí najdete v této mapce či zde:

 • Pondělí 13. 6. / 14:00 - 19:00 | plánovací stan u Hamerského rybníka u kostela
 • Úterý 14. 6. / 15:00 - 19:00 | plánovací stan u OC Cíl
 • Středa 15. 6. / 14:00 - 19:00 | plánovací stan před Normou (vedle Toulcova dvora) + od 18:00 komentovaná vycházka přímo od stanu
 • Čtvrtek 16. 6. / 15:00 - 19:00 | plánovací stan v parku u Hotelu Chodov
 • Neděle 19. 6. / 13:00 - 17:30 | plánovací stan u retenční nádrže (v srdci samotného území) + od 17:00 komentovaná vycházka přímo od stanu

Získané podněty sloužily týmu krajinářských architektů jako podklad pro zpracování návrhu studie. Závěrečnou zprávu z červnové fáze participace si můžete prohlédnout zde.

 


 

Možné úpravy lokality

Co se má stát a proč?

 • projekt revitalizace zanedbaného a těžce prostupného území v příjemné místo pro bezpečný pohyb a pobyt
 • citlivá úprava lokality coby cenného krajinného celku s důrazem na péči o přírodní hodnoty a v souladu s okolním prostředím
 • navržení možností rozvoje rekreačních aktivit s ohledem na ochranu krajiny
 • prověření podmínek zachování zemědělského hospodaření v ohleduplné formě
 • zjištění eventuality komunitního zahradničení
 • příprava prostředí pro uskutečnění příležitostných environmentálních vzdělávacích programů
 • obnovení sítě pěších cest a cyklotras
Možné varianty řešení studie

Detailnější popis projektu

Trojmezí je významnou přírodní a rekreační lokalitou dříve zemědělsky využívané krajiny, která však v současnosti nenaplňuje svůj plný potenciál. Území je obtížně prostupné, některé jeho části jsou zanedbané a nenabízí prostor pro příjemný a bezpečný pohyb a pobyt. 

Krajinářská studie Trojmezí navrhne možnou budoucí podobu území s důrazem na zachování současných přírodních hodnot a zároveň vyváženou podporu rekreačního potenciálu lokality. Součástí návrhu bude obnovení sítě pěších cest a cyklistických tras za účelem lepší prostupnosti území a zeleného propojení sousedních čtvrtí a městských částí.

Studie prověří možnosti rozvoje rekreačních aktivit, které nevyžadují rozsáhlé stavební zásahy a budou respektovat cenné přírodní hodnoty lokality jako jsou například meandry Botiče a další. Stejně tak studie prověří možnosti zachování zemědělského hospodaření, a to spíše v tzv. extenzivní neboli k přírodě a krajině ohleduplné formě. V území by se také mohly objevit příležitosti pro komunitní zahradničení nebo aktivity spojené s environmentální výchovou.

Cílem studie je přistoupit k Trojmezí jako k cennému krajinnému celku, ochránit jeho přírodní hodnoty a podpořit jeho začlenění do kontextu okolních čtvrtí. Důležitý bude vyvážený přístup k ochraně přírody a biodiverzity a zároveň zvýšení atraktivity pro návštěvníky a využitelnost území pro trávení volného času. Součástí přípravné části studie jsou proto přírodovědné průzkumy území – pozorování živočichů, rostlin a jejich prostředí, ale také mapování pohybu návštěvníků území a potřeb místních obyvatel.

O projektu

Projekt v bodech

HARMONOGRAM

Zahájení: listopad 2021
Ukončení: prosinec 2022

KDO TO BUDE DĚLAT

Gogolák+Grasse architekti

ÚLOHA IPR

Zadavatel studie

FORMA

Krajinářská studie

Podrobný harmonogram

Proces přípravy krajinářské studie Trojmezí

Listopad 2021: zadání tvorby krajinářské studie (rozhodnutí MHMP o přípravě projektu na základě požadavků městských částí)

Únor – srpen 2022: přírodovědné průzkumy území (odborné zkoumání krajiny, živočichů, rostlin a jejich prostředí)

Květen – červen 2022: zapojení veřejnosti do procesu přípravy návrhu krajinářské studie (akce v místě, komentovaná vycházka s odborníky, anketa)

Září – říjen 2022: představení návrhu a konzultace (diskuze nad návrhem s veřejností, MHMP a městskými částmi)

Listopad 2022: finální podoba studie (vznik studie coby podkladu pro další kroky k revitalizaci území)