Skip to main content
Nové zastávky a široká pěší promenáda lemovaná stromy. Začala největší proměna centra Prahy za poslední desítky let.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravil koncepční studii Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží. Na jejím základě se promění veřejný prostor celého území od Klementina přes Křižovnické náměstí až po Národní divadlo. Studie klade důraz na vznik nových míst pro trávení volného času v centru Prahy, podporuje tramvajovou dopravu a zlepšuje podmínky pro pohyb chodců i cyklistů. Pro automobilovou dopravu se po realizaci investic nebude nic měnit.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • vylepšení podmínek pro pěší, cyklisty i MHD (bez omezení automobilové dopravy)
  • vznik široké promenády s mozaikovou dlažbou
  • výsadba nového stromořadí
  • osazení laviček
  • změny v tramvajové dopravě: úpravy rozmístění zastávek, zajištění bezbariérovosti
  • vybudování nové cyklostezky
Projekt v bodech

O projektu

Harmonogram

Schválení studie: březen 2021

Realizace 1. etapy úprav: 2022

Realizace 2. etapy: n/a (aktuálně probíhají projekční práce) - odhad 2026

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie

Bližší informace

Detailnější popis projektu

Na Křižovnickém náměstí se doprava kříží s Královskou cestou, po které v letních měsících proudí až 100 tisíc chodců denně. Zlepšení podmínek zajistí nová široká pěší promenáda, vedoucí od Karlova mostu k Národnímu divadlu, s ikonickým výhledem na Hradčany. Na Smetanově nábřeží vznikne cyklostezka, která v tomto úseku chybíDoplněno bude nové stromořadí o sedmnácti stromech a také lavičky. 

Další stavební úpravy vylepší podmínky pro městskou hromadnou dopravu. Vznikne nová tramvajová zastávka Karlovy lázně ve směru z centra. Dříve zde byl jeden z nejdelších úseků bez tramvajové zastávky v centru města. Z vyšrafované části komunikace třicet metrů od zastávky směrem ke Staroměstské ulici se stane chodník s prostorným nárožím. Současná zastávka Karlovy lázně se také dočká opravy. Bude doplněna nástupním mysem, který vyplní místo mezi tramvají a obrubníkem a umožní bezbariérový nástup do dopravního prostředku.

Změna se bude také týkat současného uspořádání zastávek Národní divadlo, kvůli kterým musí tramvajové linky 2 a 18 stavět dvakrát v jedné zastávce. Ta na Smetanově nábřeží se zruší a uvolní místo chodcům a stromům. Linka 17 bude nově stavět v plánované stejnojmenné zastávce na Masarykově nábřeží.

Zcela nová tramvajová zastávka vznikne ve směru do centra před budovou Národního divadla u Žofína. Součástí úprav je taktéž rekonstrukce nástupiště již existující zastávky v opačném směru, a to včetně navazujících chodníků.

Cíl projektu

Cílem koncepční studie Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží, schválené v březnu 2021, je uspořádat prostor především s ohledem na cestující městskou hromadnou dopravou a chodce, kteří jej nejvíce využívají. Díky novým tramvajovým zastávkám se zvýší dostupnost tramvajové dopravy v celé lokalitě.

Rekonstrukci Smetanova nábřeží byla v březnu 2021 věnována přednáška v rámci cyklu Velké změny Prahy v CAMPu.

Materiály ke stažení

pdf (68 MB) KSM_l5mfpg9q.pdf