Skip to main content
The New Sedlec area is one of the most important development areas on the outskirts of Prague. The city’s goal is to create a functioning district in connection with the planned extension of the tram line from Podbaba to Suchdol. This requires a change in the zoning plan and a concept according to which the area will be further developed.

The New Sedlec urban study is being prepared by the Prague Institute of Planning and Development (IPR Prague) based on an assignment from Prague Capital City. Its main goal is to ensure conditions for the construction of a new tram line from the Nádraží Podbaba tram stop to the Výhledy tram stop in Suchdol, the coordination of plans in the area, and the conceptual development of the locality. The study proposes the creation of a new urban district in the New Sedlec area, and the development of the Výhledy locality in Suchdol. 

In June 2022, Prague City Council approved the first study proposal and the start of preparations for the new tram line. We are presenting the approved proposal here. It will be followed by a discussion of the proposal with important stakeholders and the public. The study serves as a basis for the revision of the zoning plan, which is currently under way in the area and in which the public will also be able to participate during 2023. 

Participace

How can you get involved?

We are planning a public presentation of the draft urban study and a series of participatory activities in October. We are interested in your comments and suggestions, which will become one of the bases for the modification and completion of the detailed study. 

 

IPR Prague information container 

Brandejsovo náměstí

 • Mon 2 October / 14:00-19:00
 • Tue 3 October / 14:00-18-00
 • Wed 4 October / 09:00-14:00
 • Thu 5 October / 14:00 - 18:00

 

Dejvická, at the stop for buses 107 and 147, in the Suchdol direction

 • Mon 9 October 14:00 - 19:00
 • Tue 10 October 14:00 - 19:00
 • Wed 11 October 09:00 - 19:00

 

Guided walks with architects and experts

 • Tue 3 October, a meeting at 17:00 at the participation container in Brandejsovo náměstí (to the Výhledy site)
 • Thu 5 October, a meeting at 16:30 at the Kamýcká bus stop (to the New Sedlec site)

 

Video presentation of the urban study

 

 

Online survey for the collection of comments and suggestions
 

YOU CAN COMPLETE AN ONLINE SURVEYON THE URBAN STUDY UNTIL 22 OCTOBER

Project timetable

2019 - project launch
2019 - project launch
 • displaying the draft study on the IPR Prague website so it can be examined by the city districts, concerned authorities, landowners in the area, and the public
03-08/2023 - Discussion of the Urban Study
 • examination of the draft study, discussion by the city districts
 • individual consultations with investors and municipal districts on the draft study
10/2023 - Urban Study participation
 • collecting comments from the municipal districts and investors on the New Sedlec background study
 • public participation activities in the locality 
12/2023 - finalization of the Urban Study
 • evaluation of suggestions and comments on the background study

Urbanistická studie Nového Sedlce

První návrh urbanistické studie Nový Sedlec byl schválen k projednání Usnesením Rady HMP č. 1479 ze dne 13. 6. 2022. Celý tento návrh si můžete stáhnout níže.  

Nyní bude následovat její projednání s městskými částmi Praha 6, Suchdol a Lysolaje, dotčenými orgány státní správy, majiteli pozemků a následně formou participace bude se studií seznámena široká veřejnost. Připomínky všech zúčastněných budou zapracovány do čistopisu studie.

Urbanistická studie je nezávazná, nicméně slouží jako podklad pro změnu územního plánu, která je již závazná a nutná pro výstavbu nové tramvajové trati. Studie zároveň bude sloužit jako podklad pro hlavní město a městské části při uzavírání smluv s developery a pomůže dané území rozvíjet koncepčně.

O projektu

Projekt v bodech

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM*

Zahájení: 2019

Dokončení: n/a

KDO TO BUDE DĚLAT

Dopravní podnik hl. m. Prahy, Hlavní město Praha, soukromí investoři

ÚLOHA IPR

Zpracovatel urbanistické studie

FORMA

Urbanistická studie

KDE A CO SE MÁ STÁT A PROČ? CO SE ZMĚNÍ?

Co se má stát?

Řešené území odpovídá plánované tramvajové trati. Na jihu navazuje na stávající zastávku Nádraží Podbaba a dále pokračuje Podbabskou a Roztockou ulicí podél Vltavy až ke křižovatce s Kamýckou ulicí.

Zde se řešené území rozšiřuje o plochu tzv. Nového Sedlce, oblast Sedlce jižně od Kamýcké ulice ohraničenou Podbabskými skalami, kde se dnes nachází střelnice nebo bývalá výtopna České zemědělské univerzity. Téměř celé území patří soukromým vlastníkům. Nový Sedlec je jedna ze dvou oblastí, kde studie navrhuje novou zástavbu, což odpovídá i aktuálně platnému územnímu plánu. 

Řešené území pokračuje dále společně s navrhovanou tramvajovou tratí Kamýckou ulicí a končí v oblasti nazvané Výhledy, kde se opět mírně rozšiřuje na dnes nezastavěné pozemky v majetku hl. m. Prahy mezi Kamýckou ulicí, ulicí Na Mírách a zástavbou Starého Suchdola. V těchto místech je tramvajová trať zakončena smyčkou, která by měla být doplněna o objekty zejména drobné občanské vybavenosti.

Budoucí výstavba

NOVÝ SEDLEC

V oblasti Nového Sedlce studie navrhuje novou funkční městskou čtvrť při co největším zachování stávajícího charakteru území. Hlavní osou výstavby je plánovaná tramvajová trať. Směrem k jihu se zástavba snižuje a bloková zástavba se postupně rozvolňuje do podoby rodinných domů. Studie zde navrhuje dvě základní školy se sportovišti, tři mateřské školy (čtvrtá v území Sedlec-sever) a velké sportovní plochy na hraně Podbabských skal. Významným orientačním prvkem území je komín od bývalé výtopny České zemědělské univerzity, který studie zachovává. V jeho okolí navrhuje sad navazující na hlavní park, z něhož je výhled do okolí. 

VÝHLEDY

Hlavním cílem navrhované zástavby v oblasti zvané Výhledy je umožnit adekvátní rozvoj v okolí plánované tramvajové smyčky. Tu studie doplňuje o potřebné služby, které by uspokojily potřeby místních obyvatel, umožnily přestup z příměstské dopravy na tramvaj a zároveň zachovaly klid a vesnickou pohodu stávající zástavby. Studie koordinuje všechny záměry, které v okolí zastávky Výhledy vznikají. Mezi ně patří např. sportovní hřiště pro fotbal včetně menších přidružených hřišť, domova pro seniory, hasičské zbrojnice nebo vznik rekreačního lineárního parku v trase budoucího tunelu pražského okruhu.