Skip to main content
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se zatím povedlo?

 • 21. září 2019 začala na Den bez aut v rámci Mezinárodního dne mobility dočasná proměna náměstí, která potrvá až do celkové revitalizace.
 • Radou hl. m. Prahy a MČ Praha 1 byl odsouhlasen návrh na vypracování koncepční studie prostřednictvím IPR, který později vysoutěžil zpracovatele návrhu lokality – architektonické studio XTOPIX. Výsledný návrh je rovněž výsledkem participace s obyvateli.
 • Náměstí funguje od roku 2019 v jakémsi zkušebním provozu.
 • Přibyly Pražské židle a stolky, odparkovala se auta.
 • Novým koordinátorem dočasných kulturních a komunitních aktivit se stala Městská knihovna v Praze.

Co se stane?

 • Prostor by se měl proměnit v pěší zónu.
 • Chybět nebudou lavičky, mobilní židle či větší lavice v severní části, která symbolicky sleduje linii pražské asanace.
 • Prostranství nově doplní kamenná dlažba. Bordury kolem budov budou tvořeny pražskou mozaikou, střed náměstí bude vydlážděn řezanou dlažbou s tryskaným nebo štokovaným povrchem. Na náměstí si kus nové dlažby můžete prohlédnout již dnes.
 • Návrh řeší také mikroklima dané lokality. Ochlazování prostoru bude řešeno prostřednictvím kašny. Umístěno zde bude rovněž několik pítek či trysky mlhoviště, které osvěží v parném létě a poslouží jako přirozený hrací prvek pro děti.
 • Vysázeny budou tři javory, které snáší velmi dobře sucho i náročnější podmínky městského prostředí.
  Jižní část náměstí zase poskytne variabilní prostor pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí pod patronátem Městské knihovny. Kulturní program se zaměří na divadelní představení, koncerty, veřejná čtení i pořádání trhů.
 • Náměstí bude sloužit především pěším a cyklistům. Umožní ovšem i nezbytný průjezd aut a dopravní obsluhy. Návrh počítá s rozšířením chodníků a vznikem pěších a obytných zón. Zajištěno bude také více přechodů.
 • Koryto na Platnéřské ulici se změní na široký chodník. Sloužit bude třeba jako venkovní výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy.
 • Náměstí Franze Kafky se promění v obytnou zónu s možným provozem všech vozidel. Předmětem mezinárodní výtvarné soutěže bude vhodné umístění a návrh uměleckého díla do prostoru tohoto náměstí pod záštitou programu Umění pro město.
 • Ulice Kaprova se nově navrhuje jako obousměrná. Ubude parkovacích míst ve prospěch šířek chodníků. Novinkou bude oboustranné stromořadí.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2019 
Dokončení:

Kolik to bude stát?

xxx 

Kdo to bude dělat?

XTOPIX       

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie    

Forma

Koncepční studie

Historie

 • Náměstí prošlo v průběhu uplynulých staletí mnoha výraznými změnami, které formovaly jeho podobu. Bohatá historie prostoru v historickém srdci Prahy sahá až do poloviny 12. století. Mariánské náměstí bylo původně osadou Na Louži s kostelem Panny Marie a románským kostelem svatého Linharta. Osada Na Louži ležela u frekventované cesty z tržiště Staroměstského náměstí k Vltavě.
 • V roce 1812 přibyla kašna s alegorickou sochou Vltavy známá jako Terezka od sochaře Václava Prachnera. Výraznější změna nastala s výstavbou dominantní budovy celého prostoru – Nové radnice, která stojí právě na území zbořeného kostela svatého Linharta. Ta zde byla postavena v letech 1908–1911 v secesním slohu architektem Osvaldem Polívkou, který je podepsán také pod jednou z nejznámějších secesních staveb v Praze – Obecním domem.
 • Během dvacátého století sloužilo náměstí především jako parkoviště. Proces oživení byl nastartován v roce 2019.

Koncepční studie 

Návrh od studia XTOPIX vnímá Mariánské náměstí jako zdravě sebevědomý a svébytný prostor reagující na potřeby obyvatel a návštěvníků. Nový návrh v sobě nese stopu pražské asanace obohacenou jasnou současnou vrstvou. Mariánské náměstí je místo setkávání, nikoliv jen vstupní prostor velkorysých průčelí 4 významných budov. Svou variabilitou umožňuje širokou paletu dějství na škále PLNO – PRÁZDNO. Prostor pro zastavení, pozorování, trávení času. Inspirativní místo, které dovolí člověku nadechnout se uprostřed Prahy. Místo, které spojuje minulost s budoucností. Návrh představuje malířské plátno spojující roztříštěnou kompozici náměstí.

Nový koordinátor aktivit – Městská knihovna v Praze

Součástí celého projektu bylo předání koordinace kulturních a společenských aktivit náměstí novému správci, Městské knihovně v Praze. Pilíři kulturního programu se díky novému koordinátorovi staly výstavy, prezentace výtvarných uměleckých děl, autorská čtení a festivaly nezávislé kultury pořádané institucemi celoměstského významu. Hlavními organizátory aktivit na náměstí jsou Městská knihovna v Praze, Magistrát hl. m. Prahy, IPR, Národní knihovna a Galerie hl. m. Prahy. Vítáni jsou ale všichni ti, kteří se aktivně věnují rozvoji komunitního života v centru Prahy a pro které je nezabydlený prostor výzvou k vytváření nových, nekomerčních obsahů. Zájemci o pořádání akcí se mohou přihlásit pomocí formuláře: http://bit.ly/akcemarianske