Skip to main content
Revitalizace parku, rekonstrukce nové odbavovací haly hlavního nádraží a nová tramvajová trať – vstupní bránu do Prahy čeká proměna.

Park, kterému se nelichotivě přezdívá pražský Sherwood, získá svěží tvář včetně nové tramvajové trati. Rekonstrukcí projde i nová odbavovací hala nádraží. Zpracovatel úprav bude vybrán metodou zadávacího řízení se soutěžním dialogem. Cílem projektu s názvem Nový Hlavák je vytvoření architektonicko-urbanistického, krajinářského a dopravního řešení, které bude orientováno zejména na funkčnost a městotvornou úlohu tohoto mimořádně důležitého území. Soutěžní dialog je cestou k nalezení komplexního řešení, které změní tuto část města v místo navštěvované nejenom projíždějícími a přestupujícími cestujícími, ale především obyvateli přilehlých městských čtvrtí, které jsou dnes železniční a silniční infrastrukturou nepřirozeně rozdělené. Předpokládá se, že kvalitní řešení lokality přinese místu přirozenou atraktivitu a bezpečnost. 

O účast v soutěžním dialogu projevilo zájem 26 architektonických ateliérů z Česka i zahraničí. Vyhlášení soutěžního dialogu Nový Hlavák proběhlo v pondělí 27. 11. od 19:00 v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Vítězem se stalo dánské studio Henning Larsen Architects. Podívejte se na záznam představení vítězného návrhu

 

Aktuální informace o Novém Hlaváku najdete na webových stránkách projektu:

www.novyhlavak.com (cz) 

www.novyhlavak.com/eng/ (en)

 

Participace

Jak jste se mohli zapojit?

Důležitou součástí přípravy revitalizace nové odbavovací haly hlavního nádraží a Vrchlického sadů je zapojení veřejnosti.

Před vyhlášením soutěžního dialogu

V rámci přípravy soutěžního dialogu proběhla komentovaná vycházka a setkání s místními obyvateli a provozovateli.

Od 24. 6. do 24. 7. 2022 jste mohli vyplnit dotazník a vyjádřit se jak k Vrchlického sadům, tak k nové odbavovací hale hlavního nádraží.

Získané podněty sloužily jako podklad pro ateliéry, které se zúčastnily soutěžního dialogu a které postupně tvořily návrh. 

Participace vítězného návrhu

Vybraný projekt je s veřejností konzultován v průběhu ledna 2024. 

Harmonogram participace vítězného návrhu:

 • 13. prosince 2023 od 17:30Setkání pro místní obyvatele a pracující, Stará budova Národního muzea, sál č. 103
 • 10.–21. ledna 2024 – informační a konzultační stánek pro veřejnost v Nové odbavovací hale Hlavního nádraží Praha
 • 10.–28. ledna 2024 – anketa pro veřejnost (sběr zpětné vazby k vítěznému návrhu, online i offline v informačním stánku)
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram
 • 2013 | změna Územního plánu k vedení tramvajové trati Muzeum - Bolzanova
 • 2019–2022 | příprava (zadání + průzkumy)
 • 03.2022 | ustavující schůze hodnotící komise
 • 05.2022 | schválení záměru + zadání v Radě hlavního města Prahy
 • 05.2022 | schválení záměru + zadání v Zastupitelstvu hlavního města Prahy
 • 05.2022 | vyhlášení Zadávacího řízení se soutěžním dialogem
 • 06.2022 | zveřejnění na profilu zadavatele
 • 07.2022 | žádost týmů o účast
 • 08.2022 | zpracování metodiky přístupu / 26 týmů
 • 09.2022 | hodnocení metodiky přístupu / výběr 5 týmů
 • 10-12.2022 | zpracování konceptu návrhu
 • 12.2022 | hodnocení konceptů / výběr 3 týmů
 • 12.2022-03.2023 | zpracování Návrhu
 • 03.2023 | představení Návrhu
 • 05.-09.2023 | dopracování Návrhu
 • 10.2023 | hodnocení nabídek + dopracovaných návrhů
 • 11.2023 | vyhlášení výsledků Soutěžního dialogu
 • 12.2023 | podepsání smluv s vybraným zhotovitelem
 • 01.2024 | participace vítězného návrhu
 • Q1.2024 | podepsání smluv s vybraným zhotovitelem
 • 2024 | dopracování architektonické studie
 • 2025-27 | projekční práce a povolovací proces
 • 2028 | předpokládaný začátek realizace
Kolik to bude stát?

n/a 

Forma

Zadávací řízení se soutěžním dialogem

Historie území

 • Vrchlického sady o rozloze 6,1 hektaru se nachází mezi pražskými ulicemi Opletalova, Wilsonova, Bolzanova a Washingtonova.
 • Kolem nově vystavěného nádraží císaře Františka Josefa I. byl založen takzvaný Velký park, později pojmenovaný Městský velký park. Podle zahradního architekta Františka Josefa Thomayera byl pak v roce 1884 park rozšířen. Pomník Jana Svatopluka Presla byl do velkého květinového obrazce v podobě městského znaku umístěn v roce 1916.
 • Počátkem dvacátého století prošel park částečnými úpravami podle návrhu architekta Karla Skaláka.
 • Pouhý rok po smrti Jaroslava Vrchlického byl v roce 1913 přejmenován na Vrchlického sady.
 • Hala hlavního nádraží, pocházející z let 1972–1977, zabrala velkou část bývalého parku. Další plochu si přivlastnila Severojižní magistrála, parkoviště, metro a jeho výstupy či výdechy a přístupové cesty.

Soutěžní dialog

Praha se rozhodla vybrat zpracovatele v tzv. soutěžním dialogu, do nějž byli zapojeni odborníci na stěžejní témata. Po přihlášených týmech byla požadována vysoká odbornost ve složení – krajinářský architekt, architekt a dopravní inženýr se specializací na tramvajové tratě. Jako podklad pro soutěžní dialog mimo jiné sloužilo rovněž antropologické šetření, participace s místními provozovateli, dendrologický průzkum, historický průzkum a zaměření území. Samotná témata k řešení byla upřesněna v průběhu dialogu.