Skip to main content
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2020
Průběh: 2021

  • Vyhlášení soutěžního dialogu (červen 2021)
  • Výběr 4 týmů
  • Zpracování návrhu – vstupní konference, 1. workshop (představení konceptů), 2. workshop (představení dokončeného návrhu)
  • Vyhlášení výsledků
  • Podepsání smlouvy s autorem návrhu
Kolik to bude stát?

V průběhu přípravy jsme nechali zpracovat rámcový propočet, který předpokládá možnou celkovou výši investice na 300 mil. Kč (+/- 20 %).  

Úloha IPR

Organizátor zadávacího řízení se soutěžním dialogem.

Forma

Zadávací řízení se soutěžním dialogem.

Historie

  • Vrchlického sady o rozloze 6,1 hektaru se nachází mezi pražskými ulicemi Opletalova, Wilsonova, Bolzanova a Washingtonova.
  • Kolem nově vystavěného nádraží císaře Františka Josefa I. byl založen takzvaný Velký park, později pojmenován Městský velký park. Podle zahradního architekta Františka Josefa Thomayera byl pak v roce 1884 park rozšířen. Pomník Jana Svatopluka Presla byl do velkého květinového obrazce v podobě městského znaku umístěn v roce 1916.
  • Počátkem dvacátého století prošel park částečnými úpravami podle návrhu architekta Karla Skaláka.
  • Pouhý rok po smrti Jaroslava Vrchlického byl v roce 1913 přejmenován na Vrchlického sady.
  • Hala Hlavního nádraží pocházející z let 1972–1977 zabrala velkou část bývalého parku. Další plochu si přivlastnila severojižní magistrála, parkoviště, metro a jeho výstupy či výdechy a přístupové cesty.

Soutěžní dialog

Praha se rozhodla vybrat zpracovatele v tzv. soutěžním dialogu, do nějž budou zapojeni odborníci na stěžejní témata. Po přihlášených týmech bude požadována vysoká odbornost ve složení – krajinářský architekt, architekt a dopravní inženýr se specializací na tramvajové tratě. Jako podklad pro soutěžní dialog bude mimo jiné sloužit rovněž antropologické šetření, participace s místními provozovateli, dendrologický průzkum, historický průzkum a zaměření území. Samotná témata k řešení budouupřesněna v průběhu dialogu.