Skip to main content
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2018

Zahájení stavby: 12. 12. 2021

Dokončení: 2022

autoři lávky

Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek 

Kolik to bude stát?

298 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

Zhotovitel: Skanska

Úloha IPR

Zadavatel soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Mezinárodní architektonicko-konstrukční otevřená anonymní jednokolová projektová soutěž

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • Nová lávka má velký význam pro zpřístupnění ostrova Štvanice jakožto významné rekreační lokality. Pro automobily je dostupnost Štvanice zabezpečena přes Hlávkův most. Pro pěší je však tento přístup nekomfortní.
  • Zásadními limity návrhu byly požadavky protipovodňové ochrany, správce toku a vodní cesty, charakteristická urbanistická situace na obou březích a požadavky na bezbariérové řešení nástupů na lávku.
  • Poloha lávky navazuje na územní plán.
  • Na straně Holešovic byl nástup definován na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice, na straně Karlína pak na Rohanském nábřeží s vyústěním na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře a následně na plánovaný veřejný prostor rozvojového území Rohanského ostrova.
  • Přístup na lávku byl požadován rovněž ze Štvanice.
  • Lávka překlene koryto řeky v šířce 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.