Skip to main content
Málo využívaný areál Vozovny Královské Vinohrady neboli Orionka by mohl v blízké budoucnosti sloužit kulturním a komunitním aktivitám s hlavním zaměřením na děti a mládež.

Praha se totiž rozhodla vdechnout areálu nový život. Proto prověřujeme možnost dočasného využití komplexu na dobu dalších deseti let. Pražský magistrát v květnu 2022 zveřejnil výzvu k předběžné konzultaci na záměr, který Orionku oživí. Pro účely nového využití by měl areál projít částečnou renovací. V bývalé Vozovně Královské Vinohrady by měly být opraveny nevyužívané budovy a do budoucna je zde plánováno například kulturně-komunitní centrum, kavárna či ateliéry. Pomocí předběžné konzultace hlavní město zjistí, do jaké míry jsou tyto plány reálné. Komise pak vyhodnotí jednotlivé názory nebo například další návrhy zájemců a po projednání některé z nich zapracuje do věcného záměru, finančního modelu a koncesní dokumentace.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Areál vozovny nyní funguje pouze částečně jako garáže, dílny k údržbě vozidel a kancelářské a skladovací prostory DPP.
 • V minulých letech se již uvažovalo o přestavění areálu na muzeum DPP, z ekonomických důvodů však nakonec vzniklo muzeum v bývalé vozovně ve Střešovicích.
 • Praha si uvědomuje významnou polohu areálu a jeho nevyčíslitelnou historickou hodnotu.
 • Dočasné využití je zamýšleno na dobu deset let.
 • Bývalá vozovna by se měla proměnit na zázemí kulturních a komunitních aktivit.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: n/a
Dokončení: n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

n/a

Úloha IPR

Zpracovatel Studie dočasného využití areálu

Forma

n/a
 

Detailnější popis projektu

Historie

 • Vozovna Královské Vinohrady neboli Vozovna Orionka či Vozovna Korunní je bývalá tramvajová a trolejbusová vozovna nacházející se na Vinohradech v Praze 10, v těsném sousedství Prahy 3.
 • Nejstarší tzv. Horní hala z roku 1897 představovala jednolodní budovu o pěti kolejích pro celkem 25 vozů. Střední a Dolní hala, které byly zprovozněny o rok později, umožnily odstavit dalších 45 vozů.
 • Součástí vozovny byly rovněž administrativní či obytné budovy a dílna vrchního vedení.
 • Jako tramvajová vozovna přestal areál fungovat v roce 1933, kdy byla většina kolejí odstraněna. Komplex posléze sloužil jako garáže a dílny pro vrchní vedení.
 • Poválečné oživení areálu nastalo v letech 1949–1955, kdy byla Dolní hala využívána jako vozovna trolejbusů.
 • Zajímavostí je, že poslední pražský trolejbus vyjel v roce 1972 právě z točny, která se nacházela jen pár kroků od vozovny. Událost dodnes připomíná památník instalovaný v roce 2010. Umístěn je v prostoru, který byl v roce 2014 nově pojmenován náměstí U Orionky.
 • Vozovna byla poprvé veřejnosti zpřístupněna v rámci Dnů evropského dědictví v roce 2012.