Skip to main content
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co má stát?

 • Zvýšení kvality a funkčnosti všech koordinovaných záměrů a projektů
 • Zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky Prahy
 • Nové dopravní uspořádání
 • Zvýšení bezpečnosti a komfortu pro pěší a cyklisty – nové přechody, rozšířené chodníky a nástupní ostrůvky, nové pruhy pro cyklisty
 • Napojení Klárova na další rekreační plochy – Letenské sady, Kosárkovo nábřeží a náplavka Cihelná
 • Zlepšení návaznosti na nejbližší okolí Klárova
 • Snížení bariérovosti v území a vytvoření nových pěších vazeb
 • Zklidnění dopravy lokality Klárov
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2017
Dokončení: 2023

Kolik to bude stát?

344 až 400 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

A69 – architekti

Úloha IPR

Zadavatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie 

Detailnější popis projektu

Historie

 • Současná podoba Klárova je výsledkem rozsáhlé asanace ve 20. letech minulého století, k níž došlo v souvislosti s výstavbou Mánesova mostu.
 • Regulační plán předpokládal vytvoření spektakulárního předmostí stejně jako na staroměstské straně (dnešní Palachovo náměstí).
 • Na asanaci Klárova již ale nikdy nenavázala zamýšlená výstavba. Prostor je tak ve skutečnosti nečekaným zapomenutým zbořeništěm.

Aktuální stav 

 • Klárov je jedním z nejrušnějších míst na Malé Straně. Nelze ho ovšem jednoduše uchopit.
 • Není jednoznačným náměstím, městskou třídou, parkem, nábřežím ani předpolím mostu, křižovatkou nebo uzlem MHD.
 • Kromě výstupu z metra Malostranská se tu kříží hned několik tramvajových tratí.
 • Rušno je zde ale především kvůli automobilovému provozu – Klárov je spojnicí mezi Holešovicemi, Malou Stranou a Hradčany na levém břehu Vltavy a pravobřežním Josefovem a Starým Městem.
 • Zastavují tu také dálkové turistické autobusy. Klárov je východiskem frekventovaných turistických tras na Pražský hrad.
 • Kombinace provozu automobilů, tramvají, cyklistů a chodců bývá příčinou nadprůměrně vysoké nehodovosti.

Koncepční studie

Cílem koncepční studie je identifikovat problémy a příležitosti dopravního uspořádání v dané oblasti, posoudit kvalitu stávající zeleně, zpracovat vizi krajinářského řešení a navázání Klárova na další rekreační plochy (Letenské sady, Kosárkovo nábřeží, náplavka Cihelná) a navrhnout komplexní řešení veřejných prostranství řešeného území včetně návazností.

Co se konkrétně změní?

 • Světelně signalizační zařízení – Letenská, U Lužického semináře, Klárov (Eltodo)
 • Podchod/cyklopodjezd pod Mánesovým mostem (Technická správa komunikací)
 • Park náplavky Cihelná (MČ Praha 1)
 • Dočasná dopravní opatření za účelem snížení nehodovosti na křižovatce U Bruských kasáren a Pod Bruskou (Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP)