Skip to main content
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Vybudování nových přechodů pro chodce
 • Zajištění větší bezbariérovosti
 • Zkvalitnění veřejných prostranství v okolí tramvajové trati
 • Upravení a rozšíření chodníků
 • Doplnění nebo výměna laviček, kontejnerů a dalšího mobiliáře
 • Zlepšení podmínek pro umístění restauračních předzahrádek
 • Dopravní zklidnění ulic
 • Zajištění výsadby nových stromů
 • Vznik nových plácků s lavičkami – např. u zastávky Malovanka nebo Drinopol
 • Vznik hřiště u ZŠ Marjánka
 • Podívejte se, jak by měla křižovatka v budoucnu fungovat – IPR si nechal od Dopravní fakulty zpracovat videa z modelu, který přesně ukazuje, jak by měla křižovatka Pod Královkou v budoucnu fungovat.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2015 
Dokončení:

Kolik to bude stát?

250 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Co je to koncepční studie?

Koncepční studie Bělohorské ulice napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních záměrů takovým způsobem, aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel města.

Bělohorská ulice je významnou pražskou obchodní třídou a jedním z klíčových veřejných prostranství Prahy 6. Plní důležitou funkci lokálního centra. Má silný městotvorný potenciál.
Cílem projektu je vytvořit atraktivní a prosperující obchodní ulici, na které budou chtít lidé trávit čas a která poskytne bezpečné podmínky pro různé způsoby dopravy.

Proč nebyla vypsána architektonická soutěž?

Bělohorská ulice má podle názoru IPR plně vyvinutý stávající charakter a není zde potřeba žádných zásadních změn týkajících se charakteru nebo aktivit na území. Účelem rekonstrukce tedy není přemýšlet o jejím novém pojetí, ale zejména koordinovat jednotlivé subjekty. Z tohoto důvodu a také vzhledem k ekonomické náročnosti nepovažujeme za vhodné zadání formou architektonické soutěže. Součástí projektu je výběrové řízení na projektanta, který má povinnost mít v týmu jednoho autorizovaného architekta a projekt dovede do realizace.

Jak jste se mohli zapojit?

 • Rekonstrukce nemůže proběhnout bez většího zapojení občanů, kteří v ulici bydlí nebo ji denně používají.
 • Občanská účast měla dvě fáze.
 • První proběhla v říjnu 2015. V této fázi jsme doplnili hodnocení současného stavu o nová témata a zjišťovali jsme aktuální potřeby uživatelů Bělohorské ulice. Konkrétně proběhla cyklovyjížďka, komunitní vycházka, sousedské setkání nad mapou a setkání s živnostníky.
 • V druhé fázi, po vytvoření koncepční studie, měli občané možnost zkonzultovat a okomentovat návrh studie.
 • Nejčastěji jste se ptali na parkování, automobilovou dopravu, cyklodopravu, vegetaci, využití veřejného prostoru, mobiliář a povrchy.
 • Během veřejné konzultace návrhu bylo uplatněno celkem 282 připomínek, podnětů nebo dotazů, které zaslalo 131 lidí. Tyto připomínky, podněty a dotazy byly kategorizovány podle tematického obsahu do 13 základních kategorií. Ke každému tématu byl zpracovatelským týmem připraven návrh vypořádání nebo možnost zapracování jednotlivých podnětů viz Odpovědi na komentáře občanů.

Můžete se podívat také na: 

Komentáře veřejnosti podle tématZjištění potřeb a hodnocení uživatelů Bělohorské uliceMapa s označením hodnotných a problematických míst