Skip to main content
Participativní plánování města je disciplína, které se město učí teprve posledních pár let. Přestože některé pražské instituce a některé městské části participativní plánování provozují již běžně, jsou bohužel stále spíše výjimkou.

Koordinátoři participativního plánování je program, který by měl participaci v Praze zakotvit jako standartní přístup a narovnat podmínky pro zapojení do plánování napříč městskými částmi. Participativní plánování zapojuje do procesu všechny, kterých se proces týká (i veřejnost), čímž umožňuje vést diskuzi nad projektem od samého začátku. U projektu, který se participuje, se zvyšuje šance, že bude realizovaný rychleji.

Případové studie Koordinátorů participativního plánování

Program Koordinátoři participativního plánování probíhá v městských částech Prahy od roku 2020. Inspirujte se případovými studiemi konkrétních projektů z programu.

Rozcestník případových studií

Manuál pro koordinátory participativního plánování

Stručný a přehledný popis průběhu participativních projektů. Najdete zde důležité podklady a příklady k přípravě jednotlivých aktivit, nástrojů, zadání, objednávek a dalších potřebných podkladů. Manuál Vám usnadní rozplánování projektů, sledování průběhu aktivit, hodnocení kvality výstupů a umožní efektivní komunikaci s týmem IPR Praha, organizacemi města a jejich dodavateli.

Manuál najdete zde