Přejít na hlavní obsah
V rámci pilotního programu ‘Koordinátoři participativního plánování’ se předpokládá, že se v každé zúčastněné MČ uskuteční 2-3 pilotní projekty, které budou reagovat na potřeby a výzvy v dané lokalitě (revitalizace veřejného prostranství, příprava strategie MČ, tematické plánování, participativní rozpočet, strategie pro městskou skupinu, apod.).

Účel tohoto manuálu je stručně a přehledně popsat průběh projektů, na kterých budete pracovat. Zároveň Vám poskytne důležité podklady a příklady k přípravě jednotlivých aktivit, nástrojů, zadání, objednávek a dalších potřebných podkladů. Manuál Vám usnadní rozplánování těchto (2-3) projektů, sledování průběhu aktivit, hodnocení kvality výstupů a umožní efektivní komunikaci s týmem IPR Praha, organizacemi města a jejich dodavateli.

Každý projekt je rozdělen do 11 aktivit, které se skládají z jednotlivých kroků (např. příprava podkladů, organizace schůzek, příprava výstupů). Kroky jsou detailně popsány v následujících částech manuálu. Aktivity jsou součástí jednotlivých fází (shluk několika aktivit), které indikují, ve kterém stadiu projektu jste. Pro úspěšné zvládnutí projektu bude ve většině případů nutno splnit alespoň částečně každou z následujících aktivit. Není však nutné je odbavovat striktně popořadě. Naopak, některé aktivity je vhodné dělat souběžně s ostatními (viz Harmonogram/Časová osa).