Přejít na hlavní obsah
V rámci pilotního programu ‘Koordinátoři participativního plánování’ se předpokládá, v každé zapojené městské části dojde k uskutečnění 2 - 3 pilotních projektů, které budou reagovat na konkrétní potřeby a výzvy dané lokality (např. revitalizace veřejného prostoru, příprava strategického plánu městské části, tematické plánování, participativní rozpočet, strategie pro městskou skupinu, atd.).

Účel tohoto manuálu je stručně a přehledně popsat průběh projektů, na kterých budete pracovat. Zároveň Vám poskytne důležité podklady a příklady k přípravě jednotlivých aktivit, nástrojů, zadání, objednávek a dalších potřebných materiálů. Manuál Vám usnadní rozplánování těchto (2 - 3) projektů, sledování průběhu aktivit, hodnocení kvality výstupů a umožní efektivní komunikaci s týmem IPR Praha, organizacemi města a jejich dodavateli.

Každý projekt je rozdělen do 11 aktivit, které se skládají z jednotlivých kroků (například příprava podkladů, organizace schůzek, příprava výstupů). Tyto kroky jsou detailně popsány v následujících částech manuálu. Aktivity jsou součástí jednotlivých fází (skupina několika aktivit), které ukazují, ve kterém stadiu projektu se nacházíte. Pro úspěšné dokončení projektu bude ve většině případů nutné splnit alespoň částečně každou z následujících aktivit. Není však nutné je provádět přísně v pořadí. Naopak, některé aktivity je vhodné provádět souběžně s ostatními (viz Harmonogram / Časová osa - příklad 1, příklad 2).