Skip to main content
Strategie

Berlínská strategie (Německo)

Berlínská strategie určuje hlavní oblasti pro rozvoj Berlína do roku 2030. Dokument identifikuje konkrétní místa ve městě, tzv. transformační oblasti a udává, jakým směrem by se měly vyvíjet. Strategie definuje cílové situace a naznačuje praktické přístupy k jejich dosažení. Koncept transformačních oblastí nabízí pro plánování rozvoje měst výhody: řízení důležitých rozvojových rozhodnutí správným směrem a stanovení priorit. V neposlední řadě umožňuje veřejným a soukromým subjektům zapojit se do koordinovaných skupinových akcí.

Studie ke stažení
Participativní rozpočet

Nápady na útěku (Itálie)

Mezi únorem 2019 a zářím 2020 organizace BiPart úspěšně dokončila projekt s názvem “Nápady na útěku” (Idee in Fuga). Jednalo se o participativní rozpočet konaný ve vězení v milánské čtvrti Bollate. V rámci participativního rozpočtu se jeho účastníci mohli i vzdělávat. V průběhu celého projektu se vězni setkávali a společně probírali a rozvíjeli své návrhy a nápady. Získali a procvičili si tak aktivní občanské dovednosti a účastnili se demokratických diskuzí. Následně vězni návrhy prioritizovali a dále pracovali na vytvoření jejich proveditelné verze. O proveditelných projektech pak celá komunita vězňů hlasovala.

Studie ke stažení
Investiční projekt

Vysokorychlostní trať HS2 (Velká Británie)

High Speed Two (HS2) je nová 530 km dlouhá vysokorychlostní železnice, která se má stát páteří britské dopravní sítě. Jejím cílem je propojit města od jihu až na sever ostrova a odlehčit tak stávající vytížené trati, přičemž má zmírnit přeplněné kapacity některých linek a zvýšit spolehlivost drah ku prospěchu milionů cestujících. Realizátoři projektu se zavázali zapojit místní občany do rozhodovacích procesů v rámci dokumentu Community Engagement Strategy (česky Strategie komunitního zapojení), který se zaměřuje na čtyři klíčové aspekty – informování, zapojení, reagování na podněty a poradenství. Místní občané mohou sdílet své podněty a problémy a mají tak možnost ovlivnit závěrečnou podobu projektu. 

Studie ke stažení
Veřejný prostor

Záhřeb Pro Mě (Chorvatsko)

Záhřeb Pro Mě je projekt urbanistické revitalizace veřejných prostranství ve městě Záhřeb prostřednictvím realizace 17 zásahů do veřejných prostranství po celém městě. Na každou z jednotlivých lokalit bude vypsána architektonicko-urbanistická soutěž. Projekt iniciovala Společnost architektů Záhřebu (DAZ) ve spolupráci s Fakultou architektury Univerzity v Záhřebu. Projekt má za cíl pozvednutí celkové image města a zlepšení kvality městského života občanů v oblastech bydlení, rekreace, volného času a sociální soudržnosti. Kromě úpravy veřejných prostranství přispějí tyto zásahy k vytvoření pozitivního vztahu občanů k veřejnému prostoru, a k posílení pozitivní atmosféry a optimismu ve městě.

Studie ke stažení