Skip to main content
Ulice, parky a náměstí tvoří nedílnou součást každého města. Jejich kvalitu ale v Praze po léta nikdo neřešil.

V minulosti se často stávalo, že kvalita veřejných prostranství byla na úkor dopravní a technické infrastruktury. Ve městě potom například vznikaly úzké chodníky, bariéry nebo zbytečně široké pruhy pro auta. IPR se snaží tento pohled změnit a přizpůsobit město více lidem a jejich potřebám. Kvalita veřejných prostranství jde totiž ruku v ruce s kvalitou a spokojeností života obyvatel.

Jakým tématům se věnujeme?

Rozvoj konkrétních lokalit

Jaké projekty aktuálně řešíme v okolí vašeho bydliště? Jak bude vypadat Praha v budoucnosti? Kde se bude stavět? Která území se promění? 

Podívejte se zde

Knihovna dokumentů

pdf (5.08 MB) as_adaptacni_strategie_knt9r1bd.pdf
pdf (293.37 MB) KONCEPCE PRAZSKYCH BEHU_150dpi_KVP-IPR_150116_lm7gnmgb.pdf
zip (16.77 MB) manual_provozovny_predzahradky_lm8vifi1.zip
pdf (5.27 MB) Soutezit se vyplati_lm8vncl7.pdf
pdf (5.34 MB) Manuál kvality školkařských výpěstků vysazovaných do uličních stromořadí hl. m. Prahy_li1ogb7m.pdf
pdf (11.36 MB) klimaplan_cz_2301_09_online_lhg2pdzs.pdf
pdf (11.63 MB) Detaily verejnych prostranstvi_lpmdsq6l.pdf
pdf (51.16 MB) Ukazkove reseni BGG systemu MZI_web_lfss716e.pdf
pdf (14.41 MB) KatalogDPVP_1.vydani-RHMP_02_priloha 220606_l7ix3p4s.pdf
pdf (11.13 MB) Strategie aktivní mobility HMP_2022-08-2_l8mp0n0b.pdf
pdf (18.18 MB) Standardy aktivní mobility HMP_2022-08_l8mp3ma7.pdf
pdf (20.49 MB) Mestsky_standard_stromoradi_plne_zneni_lbf3yg50.pdf
pdf (1.29 MB) Mestsky_standard_stromoradi_technicke_a_kvalitativni_pozadavky_lbf3zj92.pdf
pdf (89.01 MB) 221020-Podchody_l9if8oif.pdf
pdf (17.53 MB) Standardy+hospodaření+se+srážkovými+vodami+na+území+hlavního+města+Prahy..._kvw67hsx.pdf
pdf (1.39 MB) IPR-SDM-KVP_navrh-Strategie-rozvoje-verejnych-prostranstvi_ktifblbx.pdf
pdf (11.09 MB) umelecka_dila-web-final_150dpi_ktifblbx.pdf
pdf (96.25 MB) IPR-SDM-KVP_Manual-tvorby-verejnych-prostranstvi_ktifblbw.pdf
pdf (261.25 kB) pravidla_pro_umistovani_reklamy_na_sloupech_2019_ktin5xlr.pdf
pdf (16.42 MB) TED_Koncepce povrchu TT_RHMP__ktin5xlr.pdf
pdf (23.19 MB) ipr_kzdp-ppr_150622_ktin5xlq.pdf
pdf (113.24 kB) pravidla-pro-pr-i-pravu-investic-na-vp_ks0ahsxm.pdf
pdf (37.13 MB) 6219_IPR_manual_hrbitovu_fin_web_kv9m42jw.pdf
pdf (144.4 MB) 20210729 katalog_web_kv9m42jx.pdf

Manuál tvorby veřejných prostranství

Vytvořili jsme kuchařku, která říká, jak se veřejný prostor vytváří, aby byl příjemný opravdu pro všechny. Manuál tvorby veřejných prostranství je závazný pro městské organizace a doporučující pro všechny ostatní, kdo veřejný prostor fyzicky vytváří.

chci vědět víc

Jakým tématům ve veřejném prostoru se dále věnujeme?

Pražské břehy, povrchy nebo hřbitovy jsou jen některé z nich.

Další koncepční dokumenty města