Skip to main content
Aby se Praha mohla správně rozvíjet, je nutné ji porozumět. Proto IPR sbírá a shromažďuje relevantní data, díky nimž vznikají strategie, podklady, analýzy a další důležité dokumenty a projekty.

K našim podstatným rolím patří i správa Geoportálu. S ním je spojena produkce map a mapových aplikací pro odborníky i širokou veřejnost, ale také poskytování dat v souvislosti s dalšími provázanými projekty. Mezi nejdůležitější patří zejména Digitální technická mapa Prahy či digitální 3D model Prahy. Zásadními daty, která poskytujeme, jsou Územně analytické podklady hl. m. Prahy. Ty se věnují území Prahy a slouží zejména pro účely územního plánování a dalšího rozvoje území. Data jsou využívána mimo jiné pro činnosti odborů Magistrátu, městských částí a organizací. Naše data poskytujeme v režimu Opendata. Na této stránce také naleznete veškeré analýzy a výběr aplikací rozdělených podle témat. 

aplikace

Geoportál

Geoportál je základní internetový rozcestník, na kterém najdete všechna data, mapové aplikace a mapové služby týkající se informací o území Prahy. Data jsou poskytována formou Opendat. Geoportál nabízí kromě dat nejen komplexní aplikaci ‚Mapa on-line‘, kde si každý může vyhledat nejrůznější témata jako například počet obyvatel, kvalitu ovzduší, cenovou mapu či cyklotrasy. Součástí jsou i specializované aplikace jako Výkresy územního plánu, digitální technická mapa, historie Prahy, Atlas životního prostředí či Katalog městských částí.

přejít na web
aplikace

Územně analytické podklady

ÚAP jsou pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy, které se dělí na jednotlivá témata:  Krajina, Město, Využití území, Potenciál, všechny druhy infrastruktur a další. ÚAP jsou hlavním podkladem pro zpracování územně plánovacích dokumentací, zejména Zásad územního rozvoje a Územního plánu.

Přejít na web
aplikace

Open data

Celoměstský portál pro otevřená data hlavního města Prahy. Zde magistrát hlavního města, příspěvkové organizace, městské části a další související subjekty zveřejňují data ve strojově čitelných formátech.

Přejít na web