Skip to main content
Praha vyhlásila designérskou soutěž na městský mobiliář.

Vítězem se stali Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj Chorchoj. Zadáním anonymní dvoufázové soutěže byl návrh jednoho kompletního setu městského mobiliáře – lavičky, koše a stojanu na kola. Vítěznou sadu již najdete v pražských ulicích, například na Petříně, Strossmayerově náměstí nebo ve Stromovce. Odpadkový koš získal v roce 2019 prestižní ocenění Red Dot Design Award. Výběrové řízení na nového centrálního dodavatele mobiliáře bylo na konci ledna 2021 ukončeno. Nový dodavatel na dobu příštích čtyř let by měl být znám v březnu 2021.

Chcete městský mobiliář zakreslit do vizualizace?

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se stalo?

  • Vznik nového mobiliáře, který respektuje specifický charakter Prahy
  • Vznik komplexního setu – lavička, stojan na kola a odpadkový koš
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2017 
Dokončení: 2017 

Kolik to bude stát?

Za časově a teritoriálně neomezenou licenci a dopracování zadávací dokumentace zaplatilo Hl. m. Praha max. 2 mil. Kč.

Kdo to bude dělat?

Autor návrhu: Olgoj Chorchoj, spolupráce: Aleš Kachlík 
Licenci vlastní Magistrát hl. m. Prahy, který vybral dodavatele. 

Úloha IPR

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek, implementace pilotních kusů mobiliáře, koordinace projektu s městskými subjekty a spolupráce na přípravě výběrového řízení nového dodavatele mobiliáře.

Forma

Mezinárodní designerská otevřená dvoukolová veřejná soutěž 

Předmět soutěže

Soutěž

Předmětem soutěže byl návrh setu pražského městského mobiliáře obsahující lavičku s opěradlem, lavičku bez opěradla, kapacitní odpadkový koš, závěsný odpadkový koš a stojan na kola.

Každá navržená součást měla být schopna vystupovat jak samostatně, tak v sestavě s dalšími prvky. Důraz měl být kladen na designovou příbuznost jednotlivých prvků, reprezentativnost a snadnou údržbu i správu.
Prvky měly vycházet z pražského prostředí, jeho charakteru a historie. Mobiliář měl být dostatečně reprezentativní pro významné i běžné veřejné prostranství. Prvky budou umisťovány jak do uličních prostranství a náměstí, tak do parků převážně v centru a širším centru Prahy.

Read more Show less

Specifikace

Jednalo se o veřejnou mezinárodní dvoukolovou soutěž. V 1. kole byl kladen důraz zejména na designovou příbuznost jednotlivých prvků, reprezentativnost, bezpečnost a respekt k obvyklým ergonomickým zásadám. Do 2. kola postoupili tři účastníci, kteří zrealizovali vždy čtyři prototypy: kapacitní odpadkový koš, závěsný odpadkový koš, lavičku s opěradlem včetně područek a stojan na kola. Tyto prototypy byly testovány tři měsíce ve veřejném prostoru a následně z nich porota vybrala nejlepší sadu mobiliáře.

 

Soutěžní podmínky

  1. Brožura k mobiliáři pro Prahu
  2. Pasport pražského mobiliáře (PDF| 68,8 MB)
  3. Soutěžní podmínky (PDF | 0,5 MB)
  4. Soutěžní podklady (ZIP | 50 MB)
  5. Usnesení Rady hl. m. Prahy k návrhu soutěžních podmínek mezinárodní designové soutěže o návrh (PDF | 1,6 MB)
  6. Doplňující dotazy k předmětu soutěže

Mobiliář protokol

Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu

1. místo
2. místo
3. místo
Competitive proposals

Proposals

Porota

Členové poroty – nezávislí

Claude Brulhart, designér města Ženeva pro mobiliář a veřejný prostor
prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c., designér
doc. Eva Eisler, designérka
doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, architekt 

Členové poroty – závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
Mgr. Jiří Skalický, ředitel Odboru památkové péče MHMP
Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., ředitelka Sekce detailu města IPR 
 

Náhradníci poroty – nezávislí

MA Matěj Chabera, designér
Ing. arch. Adam Halíř,  architekt

Náhradníci poroty – závislí

MgA. Marek Kopeć, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR 
Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky, radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj