Skip to main content
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se stalo?

  • Vznik nového mobiliáře, který respektuje specifický charakter Prahy
  • Vznik komplexního setu – lavička, stojan na kola a odpadkový koš
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2017 
Dokončení: 2017 

Kolik to bude stát?

Za časově a teritoriálně neomezenou licenci a dopracování zadávací dokumentace zaplatilo Hl. m. Praha max. 2 mil. Kč.

Kdo to bude dělat?

Autor návrhu: Olgoj Chorchoj, spolupráce: Aleš Kachlík 
Licenci vlastní Magistrát hl. m. Prahy, který vybral dodavatele. 

Úloha IPR

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek, implementace pilotních kusů mobiliáře, koordinace projektu s městskými subjekty a spolupráce na přípravě výběrového řízení nového dodavatele mobiliáře.

Forma

Mezinárodní designerská otevřená dvoukolová veřejná soutěž 

Předmět soutěže

Soutěž

Předmětem soutěže byl návrh setu pražského městského mobiliáře obsahující lavičku s opěradlem, lavičku bez opěradla, kapacitní odpadkový koš, závěsný odpadkový koš a stojan na kola.

Každá navržená součást měla být schopna vystupovat jak samostatně, tak v sestavě s dalšími prvky. Důraz měl být kladen na designovou příbuznost jednotlivých prvků, reprezentativnost a snadnou údržbu i správu.
Prvky měly vycházet z pražského prostředí, jeho charakteru a historie. Mobiliář měl být dostatečně reprezentativní pro významné i běžné veřejné prostranství. Prvky budou umisťovány jak do uličních prostranství a náměstí, tak do parků převážně v centru a širším centru Prahy.

Read more Show less

Specifikace

Jednalo se o veřejnou mezinárodní dvoukolovou soutěž. V 1. kole byl kladen důraz zejména na designovou příbuznost jednotlivých prvků, reprezentativnost, bezpečnost a respekt k obvyklým ergonomickým zásadám. Do 2. kola postoupili tři účastníci, kteří zrealizovali vždy čtyři prototypy: kapacitní odpadkový koš, závěsný odpadkový koš, lavičku s opěradlem včetně područek a stojan na kola. Tyto prototypy byly testovány tři měsíce ve veřejném prostoru a následně z nich porota vybrala nejlepší sadu mobiliáře.

 

Soutěžní podmínky

  1. Brožura k mobiliáři pro Prahu
  2. Pasport pražského mobiliáře (PDF| 68,8 MB)
  3. Soutěžní podmínky (PDF | 0,5 MB)
  4. Soutěžní podklady (ZIP | 50 MB)
  5. Usnesení Rady hl. m. Prahy k návrhu soutěžních podmínek mezinárodní designové soutěže o návrh (PDF | 1,6 MB)
  6. Doplňující dotazy k předmětu soutěže

Mobiliář protokol

Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu

1. místo
2. místo
3. místo
Competitive proposals

Proposals

Porota

Členové poroty – nezávislí

Claude Brulhart, designér města Ženeva pro mobiliář a veřejný prostor
prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c., designér
doc. Eva Eisler, designérka
doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, architekt 

Členové poroty – závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
Mgr. Jiří Skalický, ředitel Odboru památkové péče MHMP
Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., ředitelka Sekce detailu města IPR 
 

Náhradníci poroty – nezávislí

MA Matěj Chabera, designér
Ing. arch. Adam Halíř,  architekt

Náhradníci poroty – závislí

MgA. Marek Kopeć, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR 
Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky, radní hl. m. Prahy pro územní rozvoj