Skip to main content
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2018
Dokončení: 2025

Kolik to bude stát?

500 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

Pavel Hnilička Architekti

Úloha IPR

Zadavatel soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Mezinárodní, urbanisticko-architektonická, otevřená, anonymní dvoukolová, projektová soutěž

Detailnější popis projektu

Vítězné náměstí dlouhé roky nevyužilo svůj potenciál. Přitom je dokonce čtyřnásobně větší než třeba Staroměstské náměstí. Teď se to ale změní. Uprostřed náměstí vznikne nová pěší zóna s centrálním monumentem.

Historie

 • Dnešní podobu náměstí určil architekt Antonín Engel, který vyhrál v roce 1920 architektonickou soutěž na nové urbanistické řešení severozápadního města a v roce 1924 vytvořil pro celou čtvrť regulační plán, silně ovlivněný mimo jiné přestavbou Paříže v 19. století. Hospodářská krize však velkolepé vize narušila a dnešní podoba je tak pouhým torzem plánované realizace.
 • Engel vedl automobilovou dopravu po kruhovém objezdu, stejně tak nejprve tramvaje. Vykolejení tramvajové soupravy a opakované kolize dopravy vyústily roku 1942 v úpravu vedení tramvajové trati středem objezdu.
 • První krok k novodobé proměně Vítězného náměstí nastal v březnu 2017, kdy MČ Praha 6 uspořádala v hotelu DAP veřejné setkání týkající se budoucnosti Vítězného náměstí.
 • Hl. m. Praha v roce 2018 pověřilo IPR přípravou urbanistické soutěže na celkové řešení Vítězného náměstí, kterou vyhrálo studio Pavel Hnilička Architekti.

Soutěž

 • Mezinárodní, urbanisticko-architektonická, otevřená, anonymní, dvoukolová, projektová soutěž
 • Předmět soutěže
 • Předmětem soutěže bylo zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením.

Termíny

Vyhlášení soutěže: 20. 4. 2018
Ukončení soutěže: 28. 11. 2018 

1. cena, návrh č. 35
2. cena, návrh č. 24
3. cena, návrh č. 12
Competitive proposals

Proposals

Porota

Členové poroty – nezávislí

 • prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt-urbanista, atelier Jan Jehlík, Praha, předseda poroty
 • Peter Heath, RIBA MRTPI, Atkins Design Director Public Realm, Londýn
 • prof. Ivan Reimann, Müller-Reimann architekten, Berlín
 • Ing. arch. Antonín Novák, atelier DRNH, Brno
 • prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., teoretik architektury
 • Ing. arch. MgA. Alena Korandová, atelier Koranda-Korandová, Beroun

Členové poroty – závislí

 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
 • Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy
 • Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
 • Mgr. Ondřej Kolář, starosta MČ Prahy 6
 • Ing. arch. Martin Polách, zástupce starosty MČ Prahy 6

Náhradníci poroty – nezávislí

 • Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D., atelier Rusina-Frei, Praha
 • Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, atelier FAM, Praha
 • Ing. arch. Juraj Calaj, atelier edit architects, Praha

Náhradníci poroty – závislí 

 • Ing. arch. MgA. Petr Janda, zástupce primátorky Adriany Krnáčové
 • MgA. Štěpán Toman, zástupce náměstkyně Petry Kolínské
 • Mgr. Michael Pokorný, zástupce náměstka Petra Dolínka
 • MgA. Marek Kopeć, IPR
 • doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., IPR
 • Ing. Štěpán Špoula, IPR