Skip to main content
Holešovická tržnice je historicky cenným areálem s velkým rozvojovým potenciálem.

Tržnice by se mohla stát atraktivním centrem společenského života 21. století, místem setkávání, zábavy, odpočinku i příjemného nákupu pro všechny věkové i příjmové skupiny obyvatel. Vedení Prahy nám proto dalo za úkol vypracovat Ověřovací studii rozvoje Pražské tržnice, která by se zaměřila především na ekonomické a funkční hledisko. Studie prověřila koncepci a náplň areálu. Navrhla také základní typologii aktivit, které by saturovaly potřeby širokého spektra návštěvníků. Důraz je kladen na vyvážený mix gastronomie, maloobchodu a kultury.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

Co už se podařilo?

 • Vznikly dva dokumenty: Ověřovací studie rozvoje Pražské tržnice (IPR, 4ct, JONES LANG LASALLE) a urbanisticko-architektonická studie (CMC architects). Nastiňují směr dlouhodobého rozvoje pro příštích 15–20 let. Ke stažení zde.
 • Tržnice již před začátkem stavebních úprav hostí pop-up kulturní program pro všechny generace doplněný novým gastronomickým provozem.
 • Byla zahájena rekonstrukce památkově chráněné budovy Jateční burzy.
 • Proběhla soutěž na veřejná prostranství. Více informací zde.
 • Správa areálu přešla pod Výstaviště Praha, a. s.

Co se má stát?

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2020
Dokončení: 2035

Kolik to bude stát?

2–3 mld. Kč

Kdo to bude dělat?

Ověřovací studii rozvoje Pražské tržnice: IPR, 4ct, JONES LANG LASALLE
Urbanisticko-architektonická studie: CMC architects

Úloha IPR

Zpracovatel Ověřovací studie rozvoje Pražské tržnice

Forma

Ověřovací studie

Detailnější popis projektu

Historie

 • Pražská tržnice je památkově chráněný areál mezi ulicemi Argentinská, Jateční, Komunardů a Bubenským nábřežím.
 • Komplex staveb s prvky secese a novorenesance vznikl v letech 1893–1895 podle návrhu architekta Josefa Srdínka pro Ústřední jatka královského města Praha. 
 • V dobách svého nejsilnější provozu zde řezníci ročně zpracovali až 87 milionů kusů dobytka. Svému účelu sloužila jatka až do roku 1983, kdy se stala tržnicí.
 • Od roku 1993 je areál chráněn jako kulturní památka.
 • Do roku 2012 provozovala Pražskou tržnici společnost Delta Center. Město jí vypovědělo smlouvu kvůli dvousetmilionovému dluhu.
 • Město Praha získalo v roce 2019, po vyhraném soudním sporu s předchozím nájemcem, kontrolu nad celým areálem.

Ověřovací studie rozvoje Pražské tržnice

Ověřovací studie rozvoje Pražské tržnice se skládá ze dvou částí. První dokument představuje část zpracovanou IPR. Jedná se o zadání, metodiku a konzultaci. Druhá část, nazvaná Ekonomická ověřovací studie koncepce Pražské tržnice, je výsledkem veřejné zakázky, kterou vyhrálo konsorcium společností 4ct a JONES LANG LASALLE. Tento dokument navrhuje a prověřuje několik ekonomických modelů rozvoje Pražské tržnice. Stejně tak analyzuje možná rizika, nastavuje harmonogram rozvoje a systém správy areálu.