Skip to main content
Budujeme nové čtvrti, rozvíjíme ty stávající. Aby Praha byla udržitelným městem plným života a perspektiv.

Ambicí hlavního města Prahy je budovat nové čtvrti, které zajistí vysokou kvalitu života a současně budou ekonomicky, společensky a ekologicky udržitelné. Nové čtvrti by měly reagovat nejen na potřebu zajistit bydlení rostoucímu počtu obyvatel hlavního města, ale rovněž by měly nabídnout pracovní příležitosti, občanskou a veřejnou vybavenost a kvalitní urbanismus, který upevní společenské vazby a posílí lidskou soudržnost.

 

 

 

Jakým tématům se věnujeme?

Stavíme něco skvělého! 

Připravujeme pro vás nový obsah a stránka je momentálně v rekonstrukci.

Rozvoj konkrétních lokalit

Jaké projekty aktuálně řešíme v okolí vašeho bydliště? Jak bude vypadat Praha v budoucnosti? Kde se bude stavět? Která území se promění? 

 
Podívejte se zde