Skip to main content
Osada Baba je výrazným pojmem české i evropské funkcionalistické architektury.

Dnešní sídliště Baba představuje z hlediska urbanismu a veřejných prostranství stabilizované území. Úpravy však potřebuje. Trápí jej špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je kanalizace, vodovod či plyn. Chystají se také další dílčí opravy, které nebyly dosud systematicky koordinovány. Nová studie, dokončená na začátku roku 2022, umožní zkombinovat a zkoordinovat veškeré probíhající paralelní projekty. Dokument také zvýší efektivitu vynaložených prostředků. 

 

Kompletní studii si můžete prohlédnout zde: 

KONCEPČNÍ STUDIE REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ BABA A JEJÍHO OKOLÍ – PDF (72,6 MB)

 

 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Zachování a rozvoj historické hodnoty území
 • Celkové zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele
 • Vytvoření zázemí pro návštěvníky mimo obytné území
 • Obnova povrchů a dalších částí veřejných prostranství takovým způsobem, aby došlo k posílení identity a charakteru osady Baba dle historických podkladů
 • Zvýšení bezpečnosti bezbariérových cest
 • Lepší prostupnost a zkvalitnění pěšího propojení se sousedními částmi města
 • Rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy jako je třeba hospodaření s dešťovou vodou
PARTICIPACE

Zapojení veřejnosti

Od března 2021 do ledna 2022 probíhala participace veřejnosti k návrhu koncepční studie revitalizace sídliště Baba v Praze 6. Podněty a připomínky veřejnosti byly sebrány na několika po sobě jdoucích událostech, kde byla veřejnost seznámena se zapracováním podnětů architektonicko-urbanistickým týmem (ARCHUM architekti, s. r. o.). Výsledky sběru podnětů od veřejnosti si můžete prohlédnout zde:

Úvodní analýza využívání veřejných prostranství 

Po zpětnovazebných projednáních byl návrh upraven a veřejnost seznámena s přepracovanou podobou návrhu.

Finální návrh projektu se zapracovanými připomínkami:

TEXTOVÁ ČÁST (KONCEPČNÍ STUDIE)GRAFICKÁ ČÁST (FINÁLNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝKRESY, SITUACE)
 

Zde si také můžete prohlédnout vypořádání s připomínkami veřejnosti a jejich zapracováním do návrhu.

 

 

Jak jste se mohli zapojit? Participace měla tyto části:

 • Úvodní analytický sběr podnětů od veřejnosti (jaro 2021)
 • Komentovaná vycházka k pracovnímu návrhu (září 2021)
 • První zpětnovazebné veřejné plánovací setkání (říjen 2021)
 • Druhé zpětnovazebné veřejné plánování setkání (říjen 2021)
 • Předložení návrhu komisi územního rozvoje MČ Praha 6 (prosinec 2021)
Projekt v bodech

O projektu

Harmonogram

Zadání studie: 2020
Dokončení studie: leden 2022

Realizace: n/a

Kolik to bude stát?

110 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

Realizace: Odbor investic MHMP

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie 

Historie

 • Sídliště Baba je prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie.
 • Byla vystavěna na přelomu dvacátých a třicátých let 20. století na jihovýchodní části ostrohu Baba v pražských Dejvicích.
 • Patří mezi šest evropských kolonií moderního bydlení vzniklých z iniciativy Werkbundu, svazu německých umělců, jejichž osady byly propagací moderní funkcionalistické výstavby, jež měla být dostupná širším vrstvám společnosti.
 • Budování osady bylo financováno samotnými stavebníky, díky čemuž vznikly individualizované domy postavené na míru soukromému investorovi.
 • Z funkcionalistických osad patří Baba k nejzachovalejším. Obdobné vídeňské a německé kolonie byly poškozeny za 2. světové války.
 • Osada je od roku 1993 městskou památkovou zónou. V roce 2020 získala společně s dalšími funkcionalistickými koloniemi Werkbundu značku Evropské dědictví (European Heritage Label).