Skip to main content
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Zachování a rozvoj historické hodnoty území
 • Celkové zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele
 • Vytvoření zázemí pro návštěvníky mimo obytné území
 • Obnova povrchů a dalších částí veřejných prostranství takovým způsobem, aby došlo k posílení identity a charakteru osady Baba dle historických podkladů
 • Zvýšení bezpečnosti bezbariérových cest
 • Lepší prostupnost a zkvalitnění pěšího propojení se sousedními částmi města
 • Rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy jako je třeba hospodaření s dešťovou vodou

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2021

Analytická fáze
 • Zima, jaro 2021 – sběr podnětů od laické i odborné veřejnosti
 • Komunitní monitoring – vytvoření seznamu aktérů, firem a organizací zapojených do participace
Výstup z dotazníkového šetření ke stažení (PDF, 7 MB)
 
Plánovací fáze
 • Podzim 2021 – sběr zpětné vazby na návrh projektu od publika zapojeného do analytické fáze
 • 23. 9. 2021 – komentovaná procházka – představení urbanistických a architektonických principů veřejnosti
 • 30. 9. 2021 – první zpětnovazebné veřejné projednání s veřejností v DAP – komentáře k detailům projektu
Pracovní návrhy projektu (výkresy, situace, vizualizace) (ZIP, 480 MB)
 • 7. 10. 2021 – druhé zpětnovazebné veřejné projednání s veřejností v IPR Praha
Výstup ze všech tří částí (ZIP, 57 MB)
 
DAlší participativní aktivity – Představení návrhu
 • Představení komplexního řešení projektu pro nejširší veřejnost na společném veřejném projednání (zima 2021/2022)
Dokončení

n/a

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

IPR

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie

Forma

Koncepční studie 

Historie

 • Sídliště Baba je prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie.
 • Byla vystavěna na přelomu 20. a 30. let 20. století na jihovýchodní části ostrohu Baba v pražských Dejvicích. 
 • Patří mezi šest evropských kolonií moderního bydlení vzniklých z iniciativy Werkbundu, svazu německých umělců, jejichž osady byly propagací moderní funkcionalistické výstavby, jež měla být dostupná širším vrstvám společnosti.
 • Budování osady bylo financováno samotnými stavebníky, díky čemuž vznikly individualizované domy postavené na míru soukromému investorovi.
 • Z funkcionalistických osad patří Baba k nejzachovalejším. Obdobné vídeňské a německé kolonie byly poškozeny za 2. světové války.
 • Osada je od roku 1993 městskou památkovou zónou. V roce 2020 získala společně s dalšími funkcionalistickými koloniemi Werkbundu značku Evropské dědictví (European Heritage Label).