Přejít na hlavní obsah

Vinohradská

16. 8. 2016 byla Radou hlavního města Prahy schválena koncepční studie rekonstrukce Vinohradské třídy podle návrhu, který vznikl na základě participačních setkání. V současné době probíhá ve spolupráci s Odborem strategických investic a Dopravním podnikem hlavního města výběr projektanta pro zpracování projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Samotná rekonstrukce tramvajové trati proběhne v první polovině roku 2018. Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce přilehlých chodníků vozovek a ostatních ploch je první polovina roku 2019.

For English, click here.

>>> Koncepční studie (85 MB)

Co se změní?

Vinohradskou čeká především zlepšení dopravního řešení, bezbariérové tramvajové zastávky a celkově bezpečnější a příjemnější podmínky pro pěší. Na široké chodníky přibudou další stromy a vzniknout by mělo i více restauračních předzahrádek, které ulici dodají šmrnc velkoměstského bulváru. Chybět nebudou ani nové lavičky, koše, pítka nebo stojany na kola.

Zapojení veřejnosti ukázalo, že zlepšit by se měla hlavně bezpečnost a bezbariérovost ulice. Když dnes vystoupíte například na zastávce Jiřího z Poděbrad ve směru z centra, na první pohled vidíte, že je něco v nepořádku. Křižovatka je obehnána červenobílým zábradlím, přechod nikde. Na druhou stranu se dostanete leda podchodem (ten však není bezbariérový), anebo musíte přebíhat ulici mimo přechod. Koncepční studie proto navrhuje doplnit chybějící přechody, odstranit zábradlí a náměstí celkově lépe propojit se sady Svatopluka Čecha.

V dolní části ulice architekti navrhují samostatný jízdní pruh pro auta oddělený od tramvajové tratě. Už by tak nemělo docházet k běžné situaci, kdy jsou tramvaje blokovány kolonami aut. Vinohradská bude přívětivější i pro cyklisty, pro které je ve větší části ulice zajištěn buď cyklopruh nebo piktogramový koridor. Počítá se i s vytvořením nové chráněné trasy pro rekreační cyklisty podél Olšanských hřbitovů.

[[psyoGallery:album_id=10]]

K čemu slouží Koncepční studie?

Koncepční studie Vinohradské ulice napomůže ke koordinaci jednotlivých investičních záměrů tak, aby realizované zásahy odpovídaly významu ulice a reagovaly na současné potřeby obyvatel města. Nové uspořádání tramvajových zastávek, vybudování nových přechodů pro chodce nebo zajištění větší bezbariérovosti, povedou k výraznému zvýšení komfortu uživatelů. Kromě zlepšení dopravního řešení dojde také ke zkvalitnění veřejných prostranství. Úpravy chodníků, obnova laviček a dalšího mobiliáře nebo vysázení stromů v ulici – to jsou jen některé z doporučení Manuálu tvorby veřejných prostranství, ze kterého bude rekonstrukce vycházet.  

Co jsme díky vám zjistili?

II. fáze participace veřejnosti (květen - červen 2015)

Během května a června byl představen návrh koncepční studie. Uživatelé Vinohradské měli možnost seznámit se s návrhem, diskutovat přímo s jeho tvůrci a k návrhu podat podněty a komentáře.

Pro zapracování komentářů se 23. června sešla pracovní skupina, která se skládá ze zástupců magistrátu, městské části Praha 2 a Praha 3 a IPR. Dohromady se zabývala 58 komentáři ze strany veřejnosti a při jejich vypořádání došlo ke shodě mezi zúčastněnými stranami.

Všechny komentáře včetně reakce pracovní skupiny jsou k dispozici zde.

Více o roli pracovní skupiny a jejím složení zde.

 

I. fáze participace veřejnosti (březen - duben 2015)

Jelikož dobrý urbanistický návrh nemůže vzniknout bez hlubšího pochopení potřeb jednotlivých uživatelů tohoto veřejného prostranství, zapojili jsme veřejnost již od samého začátku projektu.

V první fázi, během března 2015, jsme zjišťovali potřeby jednotlivých uživatelů, jejich spokojenost se současným stavem ulice a preference nového uspořádání.

IPR Praha rozeslal obyvatelům Vinohradské a blízkého okolí 13.000 dotazníků, uspořádal několik plánovacích setkání, urbanistických procházek a cyklovyjížďku. Následně se tyto poznatky promítly do návrhu rekonstrukce.

Výsledky první fáze participace

Souhrnná zpráva

Mapa část A

Mapa část B

Mapa část C

Mapa část D

Mapa část E

Mapa část F

Mapa část G

FAQ + dokumenty ke stažení

Vizualizace

Časté otázky k rekonstrukci Vinohradské

Koncepční studie (25 MB)

Usnesení Rady HMP číslo 2980 ze dne 4.11.2014 k vypracování Koncepční studie ulice Vinohradská
Usnesení Rady HMP číslo 1916 ze dne 16.8.2016 k schválení Koncepční studie ulice Vinohradská

Proč nebyla na rekonstrukci Vinohradské ulice vypsaná veřejná soutěž?
Vinohradská ulice má podle názoru IPR Praha plně vyvinutý stávající charakter a není zde potřeba žádných zásadních změn týkajících se charakteru nebo aktivit v území. Účelem rekonstrukce tedy není přemýšlet o jejím novém pojetí, ale zejména koordinovat jednotlivé subjekty. Z tohoto důvodu a také vzhledem k ekonomické náročnosti nepovažujeme za vhodné zadání formou architektonické soutěže. Součástí projektu je výběrové řízení na projektanta, který má povinnost mít v týmu jednoho autorizovaného architekta a projekt dovede do realizace.

 

((1))

Italská

((2))

Maceškův palác

((3))

Jiřího z Poděbrad

((4))

Erhartova cukrárna

((5))

Flóra

((6))

Olšany

((7))

Želivského

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články