Přejít na hlavní obsah

Praha a Středočeský kraj budou společně čerpat evropské peníze

Více míst ve školkách, rozvoj cyklodopravy či nová parkoviště P+R. Takové projekty mohou být v příštích letech realizovány díky společné integrované strategii dvou sousedících krajů. Do metropolitní oblasti by mohlo z Bruselu přitéct až 4,6 miliard korun.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dnes schválilo plán čerpání evropských fondů do roku 2020 – Integrovanou strategii pro ITI (integrované územní investice) Pražské metropolitní oblasti, kterou připravil Institut plánování a rozvoje Prahy. Strategie se připravovala v úzké spolupráci se Středočeským krajem a dalšími partnery.

„To, že mezi Prahou a Středočeským krajem probíhá úspěšná spolupráce na tak důležitém strategickém dokumentu, považuji za velký úspěch a krok kupředu,“ uvedla primátorka Prahy Adriana Krnáčová. „Doufám, že na to navážeme intenzivnější spolupráci v dalších důležitých tématech a postupně dovedeme propojit hlavní město a aglomeraci do jednoho funkčního celku.“

Spolupráce je jedinečná v tom, že zatímco Praha patří mezi nejbohatší regiony EU, Středočeský kraj patří v evropském kontextu mezi regiony méně rozvinuté. Strategie bude platná pro území Prahy a vymezenou oblast Středočeského kraje s intenzivními vazbami na hlavní město – ať už v oblasti školství, dopravy nebo protipovodňových opatření. Při vymezování metropolitní oblasti brali experti v úvahu například intenzitu dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem nebo průměrný počet hodin, který Středočeši denně tráví v Praze.

Dokument navrhuje výrazně zvýšit kapacitu školek v okolí Prahy, cílem je také rozšířit a zkvalitnit dopravu. V posledních letech se výrazně zlepšila kvalita příměstské železnice, ale stále například chybí dostatečné propojení s pražskou MHD. Dalším problémem je nedostatek záchytných parkovišť P+R, což ve výsledku způsobuje dopravních zácpy. Už nyní odborníci IPR vyjednávají s jednotlivými obcemi o podobě konkrétních projektů.

Zastupitelstvu hl. m. Prahy byla dnes předložena upravená verze dokumentu, který v uplynulých měsících procházel projednáváním s dalšími institucemi, z jejichž operačních fondů budou jednotlivé projekty financovány. Nyní se může začít s jeho implementací. „Počítáme s tím, že jako první by mělo na řadu přijít vyhlášení výzvy právě pro předškolní vzdělávání – výstavba nových školek či kapacitní navýšení těch stávajících, a to především v prstenci okolo hl. m. Prahy“ říká Ondřej Boháč, pověřený řízením IPR Praha.

Integrované územní investice (ITI) jsou novým nástrojem k realizaci územních strategií, který Evropská komise navrhla pro programové období 2014–2020. Členským státům umožňují komplexně naplňovat cíle operačních programů slučováním finančních zdrojů z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů.

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články