Přejít na hlavní obsah

Praha a Středočeský kraj budou společně čerpat evropské peníze

Více míst ve školkách, rozvoj cyklodopravy či nová parkoviště P+R. Takové projekty mohou být v příštích letech realizovány díky společné integrované strategii dvou sousedících krajů. Do metropolitní oblasti by mohlo z Bruselu přitéct až 4,6 miliard korun.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dnes schválilo plán čerpání evropských fondů do roku 2020 – Integrovanou strategii pro ITI (integrované územní investice) Pražské metropolitní oblasti, kterou připravil Institut plánování a rozvoje Prahy. Strategie se připravovala v úzké spolupráci se Středočeským krajem a dalšími partnery.

„To, že mezi Prahou a Středočeským krajem probíhá úspěšná spolupráce na tak důležitém strategickém dokumentu, považuji za velký úspěch a krok kupředu,“ uvedla primátorka Prahy Adriana Krnáčová. „Doufám, že na to navážeme intenzivnější spolupráci v dalších důležitých tématech a postupně dovedeme propojit hlavní město a aglomeraci do jednoho funkčního celku.“

Spolupráce je jedinečná v tom, že zatímco Praha patří mezi nejbohatší regiony EU, Středočeský kraj patří v evropském kontextu mezi regiony méně rozvinuté. Strategie bude platná pro území Prahy a vymezenou oblast Středočeského kraje s intenzivními vazbami na hlavní město – ať už v oblasti školství, dopravy nebo protipovodňových opatření. Při vymezování metropolitní oblasti brali experti v úvahu například intenzitu dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem nebo průměrný počet hodin, který Středočeši denně tráví v Praze.

Dokument navrhuje výrazně zvýšit kapacitu školek v okolí Prahy, cílem je také rozšířit a zkvalitnit dopravu. V posledních letech se výrazně zlepšila kvalita příměstské železnice, ale stále například chybí dostatečné propojení s pražskou MHD. Dalším problémem je nedostatek záchytných parkovišť P+R, což ve výsledku způsobuje dopravních zácpy. Už nyní odborníci IPR vyjednávají s jednotlivými obcemi o podobě konkrétních projektů.

Zastupitelstvu hl. m. Prahy byla dnes předložena upravená verze dokumentu, který v uplynulých měsících procházel projednáváním s dalšími institucemi, z jejichž operačních fondů budou jednotlivé projekty financovány. Nyní se může začít s jeho implementací. „Počítáme s tím, že jako první by mělo na řadu přijít vyhlášení výzvy právě pro předškolní vzdělávání – výstavba nových školek či kapacitní navýšení těch stávajících, a to především v prstenci okolo hl. m. Prahy“ říká Ondřej Boháč, pověřený řízením IPR Praha.

Integrované územní investice (ITI) jsou novým nástrojem k realizaci územních strategií, který Evropská komise navrhla pro programové období 2014–2020. Členským státům umožňují komplexně naplňovat cíle operačních programů slučováním finančních zdrojů z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů.

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

IPR přiblížil práci urbanisty pomocí storytellingu. Za svůj počin získal mezinárodní ocenění

Ilustrační obrázek aktuality

Tři čtvrtiny Pražanů vnímají klimatickou změnu jako hrozbu. IPR zjišťoval, jak jsou lidé spokojeni se životem v Praze

Ilustrační obrázek aktuality

Do první fáze krajinářsko-urbanistické soutěže na Příměstský park Soutok postupují týmy z Evropy, Asie i Ameriky

Všechny články