Přejít na hlavní obsah

Koncepční studie Rekonstrukce Seifertovy ulice

Jednu z nejdůležitějších žižkovských os, ulici Seifertova a navazující ulici Táboritská, čeká proměna. Úkol vypracovat koncepční studie na revitalizaci těchto ulic byl IPRu zadán Radou hlavního města Prahy. V ulicích se chystá rekonstrukce tramvajové trati, což je příležitost k celkové proměně veřejného prostranství. Rekonstrukce se dělí na 2 etapy. První etapa se týká Táboritské ulice a nejvýchodnější části Seifertovy ulice (koncepční studie je již hotová) a dále prostoru kolem zastávky Olšanské náměstí (vlastní studie městské části Prahy 3). Druhá etapa se zabývá ulicí Seifertova (koncepční studie teprve vznikne). Koncepční studie budou podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace (DÚR), jejímž investorem je Dopravní podnik hl. m. Prahy. Práce na DÚR budou zahájeny na podzim 2020.

 

Přijďte se zapojit do proměny Seifertovy ulice!

Budeme rádi, pokud nás navštívíte v plánovacím kontejneru, zúčastníte se vycházky, vyplníte dotazník, nebo se zapojíte do případné diskuse. 

 

Participační kontejner na náměstí Radost:

- 21.–30. 6. 2021, otevřeno každý všední den 11:00 - 19:00

- 22. 6. od 18:00 komentovaná vycházka, začátek od participačního kontejneru

 

Dotazník můžete vyplnit zde.

 

Při všech participačních aktivitách prosíme o dodržování všech aktuálně platných opatření v souvislosti s nemocí Covid-19. V případě změny opatření mohou být termíny akcí změněny nebo část akcí zrušena.

 

 

 

Etapa 2 (Seifertova ulice) – 2021

Aktuálně IPR připravuje zadání pro koncepční studii na ulici Seifertova v úseku od křižovatky U Bulhara po křižovatku s ulicí Chlumova. Součástí záměru tentokrát bude kromě architektonického, krajinářského a dopravního řešení ulice i koncepce tzv. modrozelené infrastruktury včetně systému hospodaření s dešťovými vodami. Důvodem je potřeba reagovat na dopady klimatické změny na městské prostředí spojené s extrémními srážkami a suchy zároveň. Využití prvků HDV přispěje ke zkvalitnění uličního prostoru, zajistí decentralizované nakládání se srážkovými vodami a zlepší vodní bilanci území. Povrchové vodní prvky s využitím srážkové vody pak můžou zajistit oživení prostoru a závlahu zeleně během sucha a budou mít pozitivní vliv na mikroklima ulice.

V následujících měsících bude vybrán zpracovatel koncepční studie a následně proběhne také participační workshop se zájemníky a veřejností. V projektu revitalizace Seifertovy ulice již proběhlo dotazníkové šetření, které poslouží jako jeden z podkladů pro zpracovatele studie, který bude vybrán v následujících měsících. Následně proběhne také participační workshop se stakeholdery a veřejností.

Etapa 1 (Taboritská ulice a část Seifertovy ulice) – 2019

>>> Koncepční studie (44 MB)

IPR Praha ve výběrovém řízení na tvorbu koncepční studie vybral ateliér edit!.

Zadání studie se týká úpravy části ulice Seifertova a celé ulice Táboritská, neuralgickými body jsou však tři místa: křižovatka Seifertovy a Chlumovy, schodiště mezi Rokycanovou a Chelčického a okolí obchodního centra Bezovka. V ulicích vzniknou nové přechody pro chodce a stávající budou upraveny jako bezbariérové. Úpravou projdou i tramvajové zastávky a chodníky. Přibýt by mohly i nové stromy a lavičky.

Křížení Seifertovy ulice a ulice Chlumova vytváří výškovou bariéru. Chlumova totiž leží o tři metry níže než Seifertova. Výškový rozdíl vyrovnává nevzhledná zeď a příkré schodiště. V návrhu je proto kladen důraz na plynulejší propojení těchto dvou ulic. Zeď proto bude nahrazena soustavou zelených ostrůvků a dalších schodišť – kromě klasických schodů vznikne i rampa a dvoje tzv. „jezdecké schody,“ což jsou nízké schody, které zajišťují pozvolné, a tím pádem snazší stoupání s možností příjemného posezení. 

V místě propojení ulice Rokycanova a Chelčického se nachází další historické schodiště, které projde rekonstrukcí. Jednotlivé stupně budou doplněny o led diody, které budou kolemjdoucí moci ovládat a vytvářet tak různé svítící obrazce. Horní část schodiště je doplněna o kruhovou lavičku Františka Saurera, což byl legendární žižkovský bouřlivák z období první republiky. Ve spodní části přibyde vodní prvek jako připomenutí historické pumpy, která tu kdysi stávala.

Prostor obchodního centra Bezovka má stejně jako ulice Seifertova výškovou bariéru v podobě zdi podzemních garáží. Návrh toto řeší novým schodištěm, které je zapuštěné do zdi podzemní garáže a propojuje tak chodník a prostor před Bezovkou. To značně ulehčí vcházení a vycházení z nákupního centra, které je teď prakticky uzavřené zmíněnou zdí. Celý prostor bude bezbariérový a doplní jej lavičky, reklamní nosič a stromy.

Východní část Táboritské ulice a veřejný prostor kolem zastávky Olšanské náměstí jsou řešeny samostatnou studií městské části Praha 3 (Sinpps s.r.o.). Studie navrhuje komplexní úpravu prostoru v okolí tramvajových zastávek, zlepšení prostupnosti, posílení bezpečnosti pro pěší a především také nové stromy a celkové ozelenění prostoru.

Vizualizace Táboritská - Seifertova (Etapa 1)

Original Image
Modified ImagePŘEDOriginal Image
Modified ImagePŘEDOriginal Image
Modified ImagePŘED

 

Dokumenty ke stažení

Koncepční studie - situace - aktuální verze

Koncepční studie | 35,0 MB - Koncepční studie - portfolio - aktuální verze

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření pro koncepční studii Seifertova (Etapa 2) | 1,5 MB

Koncepční studie | 36,0 MB - Koncepční studie - portfolio - původní verze

 

 

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články