Přejít na hlavní obsah

Prahu navštívili odborníci ze zahraničí. Praha by měla být více propojená se Středočeským krajem

Experti z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) minulý týden prezentovali na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) svá doporučení, jak zlepšit správu hlavního města. Jedním z klíčových úkolů, na které by se Praha měla zaměřit, je zlepšování vztahů mezi developery, občany a zástupci města.

Na mezinárodním workshopu vystoupili kromě dvou expertů OECD také zástupci z Odboru plánování a udržitelnosti města Amsterdam a Izraelského úřadu pro plánování, kteří se podělili se o své zkušenosti. 

„Za důležité považuji, že se workshopu účastnili jak zástupci samosprávy, tak zástupci developerů, univerzit, spolků či ministerstev. Věřím, že podobné události pomohou překlenout jistou roztříštěnost, která na poli správy území hlavního města panuje,“

říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

 

Hlavní doporučení OECD pro Prahu:

  • Navázat úzkou spolupráci s okolními obcemi a Středočeským krajem. Vláda by měla podpořit metropolitní územní plánování, tedy koordinaci plánování ve větších celcích Ve Francii například problémy s roztříštěností správy území mezi mnoho obcí vyřešili zavedením plánů územní soudržnosti.
  • Zavést fiskální nástroje jako prostředek k naplnění cílů územního rozvoje – kupříkladu stanovit daň z nemovitosti podle toho, na jak lukrativním místě stojí. Parkovné zase může pomoci regulovat dopravní zácpy v centru města. Poplatky za parkování mohou odlehčit oblastem s nadměrným dopravním zatížením s cílem zvýšit kvalitu života ve městě. Mohou např. odradit od použití auta v atraktivním území města (např. historické centrum), kde je parkování často nedostatečně zpoplatněno v porovnání se skutečnými společenskými náklady.
  • Sladit strategické plány městských částí a další koncepční dokumenty se Strategickým plánem hl. m. Prahy. Strategický plán by měl být dokumentem, z něhož město i jeho městské části vychází při plánování investic.
  • Zlepšit vztah mezi obyvateli, developery, městem a městskými částmi. Město by mělo například vypracovat jasný rámec na podporu účasti developerů na budování veřejné infrastruktury. Přispělo by to ke vzniku kvalitních čtvrtí a zlepšení důvěry mezi developery a obyvateli. Dialog je vhodné otevřít zejména u velkých projektů veřejnosti. Do dialogu je třeba více zapojit nevládní organizace, které by mohly být prostředníkem mezi městem a obyvateli. Výsledkem by mělo být snížení odvolacích řízení ze strany obyvatel. Zároveň je potřeba přezkoumat předpisy upravující odvolací řízení.
  • Snížit regulační zátěž pro developery při stavebním řízení, např. zavedením jednotného místa pro vyřizování stavebního povolení – skončit by měla praxe složitého získávání razítek na desítkách míst. Složitost získání stavebního povolení developery momentálně nutí realizovat své projekty mimo Prahu.
  • Posílit monitorování a vyhodnocování trendů územního rozvoje. Toto pomůže určit, jestli je město na dobré cestě ke splnění svých cílů územního rozvoje.

 

OECD propojuje vlády nejvyspělejších zemí, aby mohly sdílet a porovnávat zkušenosti z různých sfér (ekonomika, životní prostředí nebo sociální politika). Momentálně má OECD 35 členů. Česká republika je součástí OECD od roku 1995. Organizace sídlí v Paříži.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Pražské ulice a náměstí už 10 let zlepšuje Manuál z dílny IPR. Byl přeložen do 3 jazyků a sbírá evropská oceněn

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Všechny články