Přejít na hlavní obsah

Praha hostila UNaLAB workshopy týkající se odolnosti klimatu města do roku 2050

V srpnu hostila Praha týden inspirativních aktivit, jež tvoří součást projektu Urban Nature Labs (UNaLAB) financovaného z Evropské unie. Praha je „Follower City“ v rámci tohoto víceletého projektu, jenž usiluje o začlenění přirozených řešení do snah o zlepšení odolnosti klimatu města, s využitím „procesu spolutvorby“. V rámci týdenních workshopů se setkalo řadu aktérů a společně hledali  nejlepší možný výsledek.

Ilustrační obrázek aktuality

Na začátku týdne provedl německý Fraunhoferův institut IAO místní hodnocení a zmapoval aktuální stav klimatické a vodní odolnosti v Praze. Pro tento účel institut uskutečnil 17 rozhovorů s odborníky z klíčových pražských institucí. Partneři pro rozhovory byli vybráni z mnoha různých oborů, což zajistilo širokou škálu informací. Společně s rozhovory se uskutečnil workshop zaměřený na identifikaci možných oblastí intervence s využitím Nature-Based Solutions, s cílem zvýšit odolnost Prahy.

Později v týdnu uspořádali zástupci Eindhovenské univerzity dvoudenní workshop, kde vznikla podrobnější vize klimatické a vodní odolnosti Prahy. Hlavní prvky vize byly stanoveny na základě proklamovaného cíle Prahy v oblasti klimatické odolnosti:

„Praha 2050: Město je obyvatelné v souladu s přírodou.“

Na této vizi společně pracoval interdisciplinární tým místních aktérů, včetně nestátních neziskových organizací, univerzit a veřejných orgánů. Diskutované myšlenky se současně kreslily a promítaly na velkou obrazovku s pomocí grafického designéra. Finálním výsledkem diskuse byla vize Prahy ve sféře klimatické a vodní odolnosti. Výsledky si můžete zobrazit kliknutím sem.

Workshop o vizi byl druhým v řadě tří workshopů, které se konají s cílem vytvořit harmonogram Nature-Based Solutions směřujících ke klimatické a vodní odolnosti Prahy v roce 2050. Třetí workshop by se měl odehrát ve druhé polovině roku 2019, kde se výsledky rozhovorů Fraunhoferova institutu použijí k odhalení rozporů mezi vizí pro Prahu v roce 2050 a stávajícím stavem. Poté vznikne harmonogram, v němž se stanoví další kroky směřující k překonání rozporů a k naplnění vize.

Doufáme, že  inspirace z tohoto týdne, se podaří přenést do již probíhajících projektů, například do Strategie klimatické adaptace a do rozvoje Strategie zelené infrastruktury pro Prahu.

Všeobecné informace o projektu: IPR Praha je součástí evropského projektu „Urban Nature Labs“ (UNaLAB), v rámci programu Evropské komise s názvem Horizont 2020. V projektu vznikne harmonogram implementace inovativních, replikovatelných a místně přizpůsobených Nature-Based Solutions (NBS), jenž zlepší klimatickou a vodní odolnost města Prahy. Procesů společně tvorby harmonogram se budou trvale účastnit relevantní aktéři. Jako účastník projektu je město Praha jedním z pěti  “Follower Cities“, u nichž se očekává, že se poučí ze zkušeností „Frontrunner Cities“ Tampere (Finsko), Eindhoven (Nizozemsko) a Janov (Itálie), které již využívají řešení Nature-Based Solutions (NBS)k vytvoření klimaticky odolnějších měst. Prahu v projektu zastupuje organizace IPR Praha, ve spolupráci s Hlavním městem Praha. Projekt byl zahájen v červnu 2017 a potrvá do května 2022.

Více o UNaLAB: https://www.unalab.eu/

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články