Přejít na hlavní obsah

Praha hostila UNaLAB workshopy týkající se odolnosti klimatu města do roku 2050

V srpnu hostila Praha týden inspirativních aktivit, jež tvoří součást projektu Urban Nature Labs (UNaLAB) financovaného z Evropské unie. Praha je „Follower City“ v rámci tohoto víceletého projektu, jenž usiluje o začlenění přirozených řešení do snah o zlepšení odolnosti klimatu města, s využitím „procesu spolutvorby“. V rámci týdenních workshopů se setkalo řadu aktérů a společně hledali  nejlepší možný výsledek.

Ilustrační obrázek aktuality

Na začátku týdne provedl německý Fraunhoferův institut IAO místní hodnocení a zmapoval aktuální stav klimatické a vodní odolnosti v Praze. Pro tento účel institut uskutečnil 17 rozhovorů s odborníky z klíčových pražských institucí. Partneři pro rozhovory byli vybráni z mnoha různých oborů, což zajistilo širokou škálu informací. Společně s rozhovory se uskutečnil workshop zaměřený na identifikaci možných oblastí intervence s využitím Nature-Based Solutions, s cílem zvýšit odolnost Prahy.

Později v týdnu uspořádali zástupci Eindhovenské univerzity dvoudenní workshop, kde vznikla podrobnější vize klimatické a vodní odolnosti Prahy. Hlavní prvky vize byly stanoveny na základě proklamovaného cíle Prahy v oblasti klimatické odolnosti:

„Praha 2050: Město je obyvatelné v souladu s přírodou.“

Na této vizi společně pracoval interdisciplinární tým místních aktérů, včetně nestátních neziskových organizací, univerzit a veřejných orgánů. Diskutované myšlenky se současně kreslily a promítaly na velkou obrazovku s pomocí grafického designéra. Finálním výsledkem diskuse byla vize Prahy ve sféře klimatické a vodní odolnosti. Výsledky si můžete zobrazit kliknutím sem.

Workshop o vizi byl druhým v řadě tří workshopů, které se konají s cílem vytvořit harmonogram Nature-Based Solutions směřujících ke klimatické a vodní odolnosti Prahy v roce 2050. Třetí workshop by se měl odehrát ve druhé polovině roku 2019, kde se výsledky rozhovorů Fraunhoferova institutu použijí k odhalení rozporů mezi vizí pro Prahu v roce 2050 a stávajícím stavem. Poté vznikne harmonogram, v němž se stanoví další kroky směřující k překonání rozporů a k naplnění vize.

Doufáme, že  inspirace z tohoto týdne, se podaří přenést do již probíhajících projektů, například do Strategie klimatické adaptace a do rozvoje Strategie zelené infrastruktury pro Prahu.

Všeobecné informace o projektu: IPR Praha je součástí evropského projektu „Urban Nature Labs“ (UNaLAB), v rámci programu Evropské komise s názvem Horizont 2020. V projektu vznikne harmonogram implementace inovativních, replikovatelných a místně přizpůsobených Nature-Based Solutions (NBS), jenž zlepší klimatickou a vodní odolnost města Prahy. Procesů společně tvorby harmonogram se budou trvale účastnit relevantní aktéři. Jako účastník projektu je město Praha jedním z pěti  “Follower Cities“, u nichž se očekává, že se poučí ze zkušeností „Frontrunner Cities“ Tampere (Finsko), Eindhoven (Nizozemsko) a Janov (Itálie), které již využívají řešení Nature-Based Solutions (NBS)k vytvoření klimaticky odolnějších měst. Prahu v projektu zastupuje organizace IPR Praha, ve spolupráci s Hlavním městem Praha. Projekt byl zahájen v červnu 2017 a potrvá do května 2022.

Více o UNaLAB: https://www.unalab.eu/

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

Ilustrační obrázek aktuality

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Ilustrační obrázek aktuality

Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

Všechny články