Přejít na hlavní obsah
Praha dosud neměla výškovou regulaci pro celé území. Proto na mnoha místech – nahodile a bez celkového řádu – vznikaly výškové budovy. Metropolitní plán proto výškovou regulaci zavádí.

Snažíme se stabilizovat a chránit hodnoty stávající výškové kompozice Prahy, ale zároveň hledat místa, kde může vzniknout nová zástavba: v několika pečlivě vybraných lokalitách tak Metropolitní plán umožňuje realizovat výškové budovy tak, aby tvořily uspořádanou kompozici a dotvářely panorama a horizont města. Na většině území plán stabilizuje současnou výškovou hladinu. V rámci přípravy plánu bylo nově nafoceno přes 100 vedut z míst, odkud byla v historii krása Prahy obdivována. Podrobná analýza pohledových míst by ve spolupráci s generovaným 3D modelem Prahy by měla zajistit, že nové budovy nebudou narušovat významná pražská panoramata.