Přejít na hlavní obsah
Mezi hlavní charakteristiky, které Prahu odlišují od ostatních evropských metropolí, patří bezesporu kultura. Jednou z unikátních kvalit Prahy je její architektonická a urbanistická bohatost, kterou je třeba nejen chránit, ale také rozvíjet. V Praze je soustředěn vysoký počet kulturních institucí a zařízení, a to i ve srovnání se zahraničními městy.

V roce 2017 vzniklo pod IPR Praha také Pražské kreativní centrum, které je zřizované Magistrátem hl. m. Prahy a funguje jako živá a tvůrčí laboratoř města, která propojuje aktivní obyvatele, zástupce nevládních organizací a privátního sektoru s reprezentanty veřejného sektoru a s IPR úzce spolupracuje. IPR se ve své činnosti věnuje i oblasti kultury, a to jak z pohledu památkové péče, tak analýzám kulturních domů jako jsou například divadla, jejichž počet na obyvatele je vyšší než v Paříži a nebo v Berlíně.
 

Analýza

Slovanská epopej

Praha v září 2020 představila místa, kde by mohla být v budoucnu trvale umístěna plátna Slovanské epopeje. IPR vybral sedm míst, která doporučuje dále prověřit. Mezi tři nejperspektivnější patří Pankrácké náměstí, Savarin nebo Ledárny Braník. Dalším krokem je výběr koordinátora, který bude proces definitivního výběru místa posouvat dál.

 

Studie ke staženíMapa lokalit
Analýza

Metodika mapování kultury

Metodika je návodem, jakým způsobem, v jakých oblastech a jaká data za kulturu v Praze sbírat, aby bylo možné efektivní a kvalitní sledování kulturního prostředí ve městě.

 

Metodika mapování kultury (2020)
Analýzy

Financování kultury a Praha

Projekt Financování kultury a Praha představuje historicky první komplexní analýzu financování kultury v Praze z veřejných zdrojů a porovnání financování kultury v Praze se situací v evropských metropolích srovnatelných s Prahou. Analýza obsahuje celkem čtyři díly. 

 

Díl 1: Výdaje městských částí hlavního města Prahy na kulturu(2017)Díl 2: Financování kultury z veřejných rozpočtů v hl. m. Praze(2017)Díl 3: Financování kultury ve vybraných evropských městech (2017)Díl 4: Analýza zdrojů financování kultury v Praze a srovnání se zahraničními přístupy(2017)
Analýzy

Mapování kulturního chování obyvatel

Analýza se zabývá kulturním chováním a zvyklostem obyvatel hl. m. Prahy. Výzkumné šetření se zaměřuje zejména na návštěvnost, spokojenost obyvatel s kulturní nabídkou, motivace a bariéry četnější návštěvnosti kulturních akcí a institucí. V neposlední řadě byla zjišťována aktivní účast na kultuře a informovanost Pražanů o kulturních aktivitách. 

 

Mapování kulturního chování obyvatel hl. m. Prahy (2019)
Analýzy

Kultura v Evropě

Analýzy se zabývají mapováním kultury ve vybraných evropských městech z hlediska financování, statistických dat a kulturní legislativy. 

 

Rešerše grantových systémů v evropských městech (2018)Přehled kulturních statistik ve vybraných evropských městech (2017)Zákonné kulturní normy v Evropě (2016)