Skip to main content
Chceme vytvářet čtvrti jako Vinohrady nebo Dejvice, nikoli pouze sídliště.

Jak se má v Praze stavět? Do roku 2016 platila v Česku stejná vyhláška pro všechny obce. Zdejší města a obce jsou přitom odlišné a mají různé potřeby při výstavbě. Proto vznikly Pražské stavební předpisy, které po desetiletích opět povolují Praze stavět blokovou zástavbu, kterou známe z Dejvic nebo Holešovic. Do té doby to totiž nešlo.

Máte dotaz nebo zájem o Pražské stavební předpisy?

Pražské stavební předpisy si můžete koupit v knižní podobě v CAMPu nebo PageFive, případně je možné dokument stáhnout na odkazu níže. V případě jakýchkoli dotazů k dokumentu nebo zájmu o placený seminář pro odbornou veřejnost se prosím obracejte na kolegy a kolegyně z magistrátního oddělení stavebního řádu.

Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním (2018) – PDF (30,6 MB)

Často kladené dotazy

Stále v tom nemáte jasno? Je pochopitelné, že se s novou vyhláškou objevilo množství dotazů. Pokud nějaký máte i vy, podívejte se na shrnutí těch nejčastějších otázek a odpovědí:

FAQ

Parkování

V souvislosti s původním zněním Pražských stavebních předpisů byly zveřejněny následující prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP: Zóny města – parkovací stání (vymezení dle přílohy č. 3 k §32, Kapacity parkování – mapa zón města pro účely stanovení počtu parkovacích stání). Ke stažení v plném rozlišení zde.

Informační podpora (nejen) pro stavební úřady

Dalším souborem jsou údaje, které vytvářejí informační podporu pro územní rozhodování zejména stavebním úřadům, ale i dalším subjektům participujícím na územním rozvoji hl. m. Prahy. Tato data byla zpracována v rámci přípravy Územněanalytických podkladů 2014.

Výšky obvodových linií staveb

Zde jsou údaje o výškách linií tvořících obvod objektů (viditelné od měřítka 1 : 10 000).
 

Podklady pro přípravu Pražských stavebních předpisů

V rámci příprav Pražských stavebních předpisů IPR Praha provedl detailní analýzu dosavadního předpisu, stejně jako rešerše stavebních předpisů ve vyspělých státech západní Evropy. Materiály, které sloužily jako podklad při přípravě, jsou k dispozici zde.