Skip to main content

Vstupní brány Výstaviště - ostatní návrhy

Návrh č. 1 - Odměna, Autorský tým: Ing. arch. Roman Chvilíček, Ing. arch. Přemysl Jurák, MgA. Peter Demek

Porota vyhodnotila návrh jako velkorysý s použitím odkazu na Bruselskou bránu Výstaviště. Toto řešení vstup monumentalizuje, ale vkládá rušivý horizontální prvek do hlavní osy Výstaviště. Vnitřní členění prostoru brány však v detailu prostupnost nenavyšuje. Porota oceňuje hospodárnost a jednoznačnost řešení. Předstoupení brány před historické objekty bez vzájemného odstupu a respektu adekvátního měřítka je nepřesvědčivé.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 2 - Autorský tým: Ing. arch. Jiří Gulbis, Ing. arch. Miroslava Tůmová, Ing. arch. Iveta Nekulová, Ing. arch. Dáša Tůmová

Návrh přetěžuje předprostor Výstaviště příliš výraznými a velmi nákladnými objekty tvořícími (včetně oplocení) bariéru v průhledu na Průmyslový palác.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 3 - Autorský tým: Ing. arch. Jiří Trojan a Ing. arch. Jiří Bláha

Návrh prezentuje velmi nákladné řešení, které vytváří výraznou fyzickou i vizuální bariéru ve vstupu do Výstaviště a potlačuje dominantu Průmyslového paláce. Není jasná koncepce umisťování komunikačních ploch.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 4 - Autorský tým: Ing. arch. Pavla Kordovská, Ing. arch. Jan Bárta, Ing. arch. Marek Fischer, Ing. arch. Žaneta Mlodzíková, Bc. Šimon Bierhanzl

Návrh vizuálně uzavírá předprostor Výstaviště a tvoří obtížně prostupnou a neprůhlednou bariéru. Při mobilním provozu pokladen je narušeno plynulé uzavírání areálu.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 5 - Autorský tým: Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Pavel Hřebecký, Ing. arch. Elena Monsalve, Ing. Arch. David Guisado

Navržená forma objektů není v kontextu se situací areálu Výstaviště. 

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 6 – postupující do 2. etapy hodnocení, Autorský tým: MgA. Marcela Steinbachová, spolupráce Ing. arch. Vít Holý

Návrh nepřetěžuje předprostor Výstaviště nemístnými prvky. Nesrozumitelná je manipulace se zelení. Diskutabilní je nabízená transparentnost objektů pokladen, které zároveň slouží k uskladnění posuvných polí oplocení. Navrhovaná úprava se stožáry omezuje volnost využití plochy před vstupem do Výstaviště.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 7 – Autorský tým: Ing. Peter Kytlica, Deltaplan spol. s.r.o., spolupráce Ing. Pavel Štěpán

Navržená nepřiměřená forma objektů není v kontextu se situací areálu Výstaviště. Silně narušuje průhled k budově Průmyslového paláce. Do navržených objektů jsou vkládány nadbytečné funkce.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 9 - Autorský tým: Ing. arch. Petr Doležal, spolupráce: Ing. arch. Tomáš Kulík, prof. ak. arch. Jindřich Smetana

Návrh byl porotou vyřazen z hodnocení z důvodu porušení anonymity a zveřejnění návrhu.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 10 - odměna, Autorský tým: Ing. arch. Karel Scheib,  Bc. Barbora Kopřivová, dipl. Ing. Bořek Němec, Ing. arch. Richard Zacpal, spolupráce: Ing. arch. Lukáš Taller

Porota kladně hodnotí celkovou koncepci kompozice prostranství, rozmístění jednotlivých multifukčních prvků. Nevyrovnaná je kvalita detailu a použitého tvarosloví jednotlivých funkčních prvků návrhu a reálnosti představené mobility navrženého oplocení.

Soutěžní panely

Textová část

 

Návrh č. 12 - Autorský tým: MgA. Ondřej Císler PhD., MgA. Matouš Lipus Bc., Miroslav Styk, Ing. arch. Filip Rašek

Návrh byl porotou vyřazen z hodnocení z důvodu porušení anonymity.

Soutěžní panely

Textová část

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles