Přejít na hlavní obsah
V návaznosti na předchozí fáze participativního procesu a zapojení veřejnosti je důležité pokračovat v informování místních obyvatel o konečné podobě návrhu, studie, koncepce nebo řešení. Veřejnost vždy ocení transparentní komunikaci návrhu, i když třeba jde proti potřebám části uživatelů, než “ticho po pěšině”.

10.1 Popis a cíl aktivity:

V této fázi se již méně využívají nástroje obousměrné komunikace, ale spíše formy vizuální prezentace konečného návrhu, jako například výstava ve veřejném prostoru, participační stánek nebo kontejner či novinová příloha. V určitých případech je samozřejmě možné (pokud to čas dovolí) zorganizovat setkání se skupinou určitých aktérů, zejména pokud byli intenzivně a dlouhodobě zapojeni do celé procesu přípravy projektu. Je velmi důležité začlenit prezentaci finálního návrhu do vašeho komunikačního plánu (a rozpočtu), abyste dosáhli maximálního pokrytí veřejnosti (Příklady prezentace, Příklady finálního návrhu).

10.2 Zodpovědné osoby: 

Koordinátor participace MČ

10.3 Na koho se obrátit:

  • IPR (odpovídající kancelář/sekce) - revize jednotlivých návrhů
  • Kancelář starosty/ky MČ
  • Kancelář participace IPR - podpora při plánování participačních aktivit (konzultace)
  • Odbory MHMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace)
  • Organizace HMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace)
  • Správci (MČ, HMP)
  • Vlastníci
  • Klíčové místní instituce
  • Případně další (developeři, státní organizace, atd.)

10.4 Jednotlivé kroky (DOPORUČENÍ):

 

A. Aktualizace komunikačního plánu

Aktualizujte komunikační plán, aby korespondoval se zkušenostmi z dosavadní realizace 
projektu, zájmem veřejnosti a potřebami projektu. Uvnitř komunikačního týmu se dohodněte, 
jakými komunikačními nástroji budete veřejnost informovat o finálním návrhu.

B. Prezentace finálního návrhu veřejnosti

V návaznosti na existující komunikační plán připravte jakékoliv aktivity prezentace návrhu ve  
veřejném prostranství (pokud jste se dohodli, že budete realizovat). Přemýšlejte o podobě  
prezentace, potřebné grafice a tisků, dalších povolení (např. zábor pro umístění tabulí), případně 
zajištění externích dodavatelů.

10.5 Výstupy této aktivity (DOPORUČENÍ):

Nástroje jsou k náhledu a inspiraci, nicméně nejsou povinnými výstupy programu:

  • Výstup 10A: Prezentace finálního návrhu.

10.6 Rozpočet:

V případě použití externích dodavatelů, je možné použít rozpočet Koordinátorů MČ (Návod k proplácení výdajů).

10.7 Časové rozvržení (ORIENTAČNÍ):

4 - 8 týdnů (s přípravou i 3 měsíce).

10.8 Dejte si pozor:

Rozpočet: Je nutné vyčlenit prostředky na finální prezentaci (moderátora, pronájem atd.), poté na panely na výstavu, zábor atd.

10.9 Komunikace (ORIENTAČNÍ):

 

10.10 Souběžné aktivity:

Souběžně s Aktivitou 10 by měla již intenzivně probíhat Aktivita 11.