Skip to main content
Ruku v ruce s územním plánováním jde plánování strategické.

Praha má však k dispozici mnoho dalších tematických strategií a koncepcí, které vznikají na naší půdě. Zastřešujícím dokumentem pro strategii Prahy je její Strategický plán, který je pohledem do budoucnosti a představuje vizí, jakým městem má Praha v budoucnu být.
 

Rozcestník strategických dokumentů hl. m. Prahy

Strategie rozvoje metra, klimatický plán nebo koncepce péče o zeleň. Město potřebuje mít plán na rozvoj různých oblastí. V Praze platí mnoho strategických a koncepčních dokumentů. Ne všechny vznikají u nás, na tomto místě však nejdete ty nejpodstatnější.

Rozcestník strategických dokumentů

Strategický plán

Strategický plán nabízí možnosti, jakým způsobem se město bude rozvíjet a na jaká témata se primárně soustředit. Má být Praha „Mekkou“ cestovního ruchu nebo spíš průmyslovým městem? Má se stát světovým technologickým centrem nebo kulturní evropskou velmocí? Strategický plán je v Česku právně nezávazný. Jde však o velmi důležitou a respektovanou sdílenou vizi, jak se má město rozvíjet. Zpravidla se aktualizuje po několika letech. Ten současný Pražští zastupitelé schválili v roce 2016.

Strategický plán ke stažení
Úvodní kniha1/ Soudržná a zdravá metropole2/ Prosperující a kreativní metropole3/ Koncepčně plánovaná metropole4/ DodatkyRealizační program R1 (2018)Ekonomická analýza Strategického plánu
Klíčové městské strategie

Plán udržitelné mobility

Součástí strategického plánu je samostatný dokument věnovaný pohybu ve městě. Do jakých dopravních staveb má Praha investovat? Zvládneme i přes omezené prostředky vytvořit novou linku metra a dokončit městský okruh zároveň? Podívejte se na:

polad.prahu.cz
poladprahu.cz
Klíčové městské strategie

Strategie rozvoje bydlení

Dostupné bydlení je jednou z největších výzev dnešní Prahy. Nájmy v největším českém městě dlouho rychle rostly a vlastnické bydlení je v Praze dokonce nejméně dostupné ze všech evropských metropolí. Problém dosáhnout na kvalitní bydlení kvůli tomu mají nejen Pražané s nižšími příjmy, ale i lidé profesí, které město pro svůj chod nutně potřebuje. Návod, jak na tyto problémy koncepčně reagovat a postupně zlepšit kvalitu a dostupnost bydlení pro Pražany, navrhuje Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze.

Read more Show less

Nová strategie města pro oblast bydlení byla vypracována IPR Praha a schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 22. 4. 2021. Na dokument dále naváže Akční plán rozvoje bydlení, který rozpracuje strategii do podoby konkrétních projektů.

Strategie rozvoje bydlení se zabývá pěti prioritními oblastmi:
 • Výstavba dostupného a kvalitního bydlení
 • Rozvíjející se městský fond
 • Udržitelné a standardní bydlení pro specifické skupiny obyvatel
 • Atraktivní bydlení na území celého města
 • Otevřená spolupráce města s klíčovými aktéry
Vize pro pražské bydlení

Praha se stane městem s aktivně řízenou bytovou politikou a dostatečnou nabídkou kvalitního, dlouhodobě udržitelného, a především finančně dostupného bydlení, k němuž budou mít přístup obyvatelé všech sociálních vrstev.

Strategické cíle
 • Vytvořit stavebníkům podmínky pro rychlejší bytovou výstavbu
 • Připravovat strategicky významné rozvojové lokality pro bytovou výstavbu
 • Realizovat stavební projekty dostupného bydlení s aktivní účastí města
 • Zvýšit kvalitu nově vystavěného prostředí s důrazem na jeho udržitelnost
 • Posilovat roli podporovaného nájemního bydlení ve městě
 • Rekonstruovat městské byty (ve správě MHMP i MČ) a snižovat jejich neobsazenost
 • Spravovat městský bytový fond transparentně, odpovědně a s jasnými ekonomickými cíli
 • Koordinovat bytové politiky napříč městskými částmi
 • Rozvíjet programy dostupného bydlení pro specifické skupiny obyvatel
 • Pronajímat městské byty prioritně potřebným skupinám obyvatel
 • Snižovat počty osob v bytové nouzi a aktivně působit v oblasti prevence ztráty bydlení
 • Zvýšit rezidenční atraktivitu historického centra
 • Přispívat ke zlepšování kvality života na sídlištích
 • Zamezovat vzniku sociálně-segregačních tendencí projevujících se v území města
 • Zavést transparentní systém spolupráce s privátními investory-developery
 • Aktivní role Prahy na národní úrovni
 • Spolupracovat s neziskovými organizacemi
 • Aktivně komunikovat s veřejností nové rozvojové záměry bytové výstavby
 • Posílit znalostní základnu a koordinaci jednotlivých aktérů v oblasti bydlení
Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021)
Doporučení pro přípravu strategií rozvoje pražských městských částí

Jak na strategii

Příručka Jak na strategii má za cíl usnadnit pražským městským částem orientaci v procesu přípravy strategií rozvoje. Vychází ze zkušeností Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy s požadavky městských částí, které se na IPR v minulosti obrátily s žádostí o konzultaci při přípravách strategií, a ze znalosti strategického plánování.

 

Jak na strategii

Praha 2030

Jaká má být Praha v roce 2030? Interaktivní výstava Pře(d)stav si Prahu v CAMPu ukázala, jak se vlastně řídí město. Podívejte se, o čem byla:

Praha 2030