Přejít na hlavní obsah
IPR připravil manuál pro zpracování strategií rozvoje městských částí.

Experti IPR Praha zpracovali příručku Jak na strategii pro pracovníky pražských městských částí, kteří se zabývají tvorbou strategických dokumentů. Materiál provádí procesem tvorby nových strategií rozvoje a obsahuje 13 základních doporučení pro přípravu strategických a koncepčních dokumentů.

Strategie rozvoje jako základní koncepční dokument městské části

Co je strategie rozvoje

Strategie rozvoje se stane základním koncepčním dokumentem politické reprezentace a úřadů městských částí. Pomůže definovat budoucí směřování, pojmenovat nejdůležitější potřeby městských částí, identifikovat prioritní projekty, aktivity a investice. Zároveň může přispět k povědomí o všech těchto akcích a činnostech. Je příležitostí pro mobilizaci vlastních kapacit a zdrojů městských částí, pro využití znalostí a názorů místních politiků, úředníků, odborníků i široké veřejnosti. Díky zapojení všech, kteří mají k rozvoji městské části co říct, může být přínosný nejen výsledný dokument, ale také proces jeho přípravy. Zároveň může být strategie rozvoje účinným zdůvodněním realizace konkrétních projektů, případně prostředkem pro získání dotace. Strategie rozvoje jakékoliv pražské městské části by měla být v souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy, s územněplánovací dokumentací a s dalšími (oborovými) celopražskými strategickými dokumenty, aby jednotlivé části města nepostupovaly protichůdně a aby se město rozvíjelo v zásadě jednotně. 

Doporučení pro přípravu strategií rozvoje pražských městských částí

Jak na strategii

Příručka s názvem Jak na strategii vychází ze zkušeností Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy s požadavky městských částí, které se na IPR v minulosti obrátily s žádostí o konzultaci při přípravách strategií, a ze znalosti strategického plánování. Cílem manuálu je usnadnit pražským městským částem orientaci v procesu přípravy strategií rozvoje. 

Příručka nemá ambici být zcela vyčerpávající a postihnout všechny stránky přípravy strategických dokumentů. Má sloužit jako rozcestník a informační základ pro vytváření strategií rozvoje městských částí. Věříme, že pomůže se složitým procesem tvorby strategií rozvoje a ve výsledku povede ke vzniku kvalitních koncepčních dokumentů, jež budou reálně přispívat k udržitelnému rozvoji města a ke zvyšování kvality života Pražanů.

 

Jak na strategii – ke stažení