Přejít na hlavní obsah
Ve spolupráci se zpracovatelem projděte jednotlivé připomínky, které jste obdrželi v rámci konzultace návrhu, dohodněte se na jejich relevanci a případně zapracujte. Připomínky a podněty, které jsou mimo vymezené limity participace, odmítněte (a dostatečně zdůvodněte a vypořádejte). V případě určitých nejasností či potřeby zapracování změn většího rozsahu, zapojte do této fáze i klíčové aktéry.

9.2 Zodpovědné osoby: 

 • Koordinátor participace MČ
 • Zpracovatel návrhu

9.3 Na koho se obrátit:

 • IPR (odpovídající kancelář/sekce) - revize jednotlivých návrhů
 • Kancelář starosty/ky MČ
 • Kancelář participace IPR - podpora při implementaci projektů (konzultace)
 • Odbory MHMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace) -
 • Organizace HMP - doplnit relevantní kanceláře a osoby dle charakteru projektu (konzultace)
  • DŮLEŽITÉ: získejte pověření vedoucího pracovníka odboru MHMP nebo organizace HMP pro účast u kulatého stolu
 • Správci (MČ, HMP)
 • Vlastníci
 • Klíčové místní instituce
 • Případně další (developeři, státní organizace, atd.)

9.4 Jednotlivé kroky (DOPORUČENÍ):

 

A. Třídění, kategorizace a evidování jednotlivých připomínek

 

B. Setkání / workshop s klíčovými aktéry a zpracovatelem studie (volitelné)

Volitelné. Zejména v případech, kdy se připomínky od jednotlivých klíčových aktérů navzájem vylučují.     

Uspořádejte schůzku (cca půldenní) s klíčovými aktéry a zpracovatelem, při které můžete identifikovat jednotlivé připomínky (resp. tematické skupiny), navrhnout možná řešení a posoudit jejich relevanci.

C. Zapracování / vypořádání připomínek

Společně se zpracovatelem studie zapracujte připomínky/změny, na kterých jste se dohodli na předešlé schůzce.

D. Finální výstup

Shrnutí a analýza konzultací, zejména se zaměřením na průběh celého procesu, základní třídění přijatých připomínek a shrnuté reakce účastníků konzultací.

9.5 Výstupy této aktivity (DOPORUČENÍ):

Nástroje jsou k náhledu a inspiraci, nicméně nejsou povinnými výstupy programu:

 • Výstup 9A: Finální návrh studie po zapracování připomínek

9.6 Rozpočet:

Aktivita nevyžaduje náklady z rozpočtu.

9.7 Časové rozvržení (ORIENTAČNÍ):

4 týdny (zároveň záleží na počtu připomínek).

9.8 Dejte si pozor:

 • Zpracování a třídění připomínek je časově náročné. Ujistěte se, aby zapracování připomínek bylo zodpovědností dodavatele (smluvně ošetřeno).
 • Informujte veřejnost dopředu o tom, jak bude celý připomínkovací proces dlouho trvat a jaké budou návazné fáze.

9.9 Komunikace (ORIENTAČNÍ):

 

9.10 Souběžné aktivity:

Během vypořádávání připomínek již můžete připravovat (resp. dodavatel může připravovat) Prezentaci finálního návrhu (Aktivita 10). Zejména rezervace místa a objednávka prezentačních médií může vyžadovat dlouhé lhůty. Zároveň již mohou probíhat schůzky a jednání v rámci Aktivity 11.