Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (8)

Sekce ekonomicko-provozní > Kancelář ICT
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Částka Lukáš (PROV/ICT)

vedoucí kanceláře ICT

Kohák Pavel (PROV/ICT)

správce informačních a komunikačních technologií

Kubík Daniel (PROV/ICT)

správce informačních a komunikačních technologií

Lebr Lukáš Ing. (PROV/ICT)

správce informačních a komunikačních technologií

Matola Michal DiS. (PROV/ICT)

správce informačních a komunikačních technologií

Mikula Vít Bc. (PROV/ICT)

správce informačních a komunikačních technologií

Prokleška Jan (PROV/ICT)

správce informačních a komunikačních technologií

Vučković Vesko (PROV/ICT)

specialista tiskových a reprografických služeb