Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty (7)

Sekce prostorových informací > Kancelář vývoje aplikací
Úsek ředitele (14)
Kancelář personální (5)
Kancelář řízení a projektů (4)
Gremiální rada (1)
Sekce rozvoje města (37)
Kancelář strategií a politik udržitelnosti (7)
Kancelář rozvoje městských čtvrtí (6)
Kancelář metropolitního plánování (12)
Kancelář analýz města (10)
Sekce infrastruktury (27)
Kancelář dopravní infrastruktury (11)
Kancelář technické infrastruktury (5)
Kancelář zelené infrastruktury (9)
Sekce detailu města (38)
Kancelář veřejného prostoru (12)
Kancelář podpory území (18)
Kancelář změn územního plánu (6)
Kancelář projektů a soutěží (0)
Sekce prostorových informací (45)
Kancelář vývoje aplikací (7)
Kancelář prostorových dat (17)
Kancelář základního mapového díla (19)
Sekce právní (24)
Kancelář právní (3)
Kancelář veřejných zakázek (7)
Kancelář archivu a spisové služby (12)
Sekce ekonomicko-provozní (20)
Kancelář ICT (8)
Kancelář hospodářské správy (7)
Kancelář rozpočtu a účetnictví (4)
Sekce vnějších vztahů (15)
Kancelář komunikace (5)
Kancelář Camp (5)
Kancelář participace (3)

Balun Marek Mgr. (SPI/VAP)

vývojář aplikací

Bareš Vít Bc. (SPI/VAP)

vývojář aplikací

Baroš Andrej Mgr. (SPI/VAP)

vývojář aplikací

Bárta Zdeněk Ing. (SPI/VAP)

vývojář aplikací

Blanár Samuel Bc.(SPI/VAP)

vývojář aplikací

Drda Filip Ing. (SPI/VAP)

specialista databázových a serverových systémů

Pochmann Michal Mgr. (SPI/VAP)

vedoucí kanceláře VAP