Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce infrastruktury > Kancelář dopravní infrastruktury
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář územní koordinace
Kancelář změn územního plánu
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce informačních technologií
Kancelář ICT
Sekce vnějších vztahů
Kancelář technické produkce
Kancelář komunikace
Kancelář CAMP
Kancelář participace

Kancelář dopravní infrastruktury

Benedikt Vojtěch Ing. (INFR/KDI)

specialista udržitelné mobility

Binko Marek Bc. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy

Čálek Martin Ing. (INFR/KDI)

specialista modelování dopravy

Hák Karel Ing. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy

Hospodka Pavel Ing. (INFR/KDI)

specialista udržitelné mobility

Jankovič Ján MSc. (INFR/KDI)

specialista modelování dopravy

Novotný Václav Ing. Ph.D. (INFR/KDI)

vedoucí kanceláře KDI - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Petr Matěj (INFR/KDI)

konstruktér - analytik

Zajíček Jakub Ing. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy - senior

Zalabák Jan Ing. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy