Přejít na hlavní obsah

Filtrovat kontakty

Sekce infrastruktury > Kancelář dopravní infrastruktury
Úsek ředitele
Kancelář personální
Kancelář řízení a projektů
Gremiální rada
Sekce rozvoje města
Kancelář strategií a politik udržitelnosti
Kancelář rozvoje městských čtvrtí
Kancelář metropolitního plánování
Kancelář analýz města
Sekce infrastruktury
Kancelář dopravní infrastruktury
Kancelář technické infrastruktury
Kancelář zelené infrastruktury
Sekce detailu města
Kancelář veřejného prostoru
Kancelář podpory území
Kancelář změn územního plánu
Kancelář projektů a soutěží
Sekce prostorových informací
Kancelář vývoje aplikací
Kancelář prostorových dat
Kancelář základního mapového díla
Sekce právní
Kancelář právní
Kancelář veřejných zakázek
Kancelář archivu a spisové služby
Sekce ekonomicko-provozní
Kancelář ICT
Kancelář hospodářské správy
Kancelář rozpočtu a účetnictví
Sekce vnějších vztahů
Kancelář komunikace
Kancelář CAMP
Kancelář participace

Benedikt Vojtěch Ing. (INFR/KDI)

specialista udržitelné mobility

Binko Marek Bc. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy

Čálek Martin Ing. (INFR/KDI)

specialista modelování dopravy

Hák Karel Ing. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy

Jankovič Ján Bc. (INFR/KDI)

specialista modelování dopravy

Novotný Václav Ing. Ph.D. (INFR/KDI)

vedoucí kanceláře KDI - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Petr Matěj (INFR/KDI)

konstruktér - analytik

Tittl Lukáš Ing. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy - senior

Torjai Peter Ing. (INFR/KDI)

specialista modelování dopravy

Zajíček Jakub Ing. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy - senior

Zalabák Jan Ing. (INFR/KDI)

specialista koncepce dopravy