Skip to main content
Chceme pomoci jednotlivým radnicím a koordinátorům participace, aby se v participativním plánování neztratili. K tomu slouží sekce BaseCamp, která vám pomůže se v participativním plánování zorientovat a najít ideální řešení pro Vaše projekty.

Participativní plánování je sice relativně novou disciplínou, stává se ale nedílnou součástí každého městského projektu. Zapojovat veřejnost do procesů městského plánování nelze vždy stejným způsobem, podle jedné šablony. Každé město a dokonce i městská část mají svá specifika a stejně tak i jednotlivé projekty od revitalizace veřejných prostor až po strategické plánování vyžadují jiný participativní přístup. Proto je třeba mít přehled o všech možných metodách a procesech participace, které je možné využít. Najdete zde základní školení těch nejdůležitějších dovedností pro participaci, slovník nejpoužívanějších pojmů a výběr případových studií z České republiky a projektu pražských Koordinátorů participativního plánování, a dále i případové studie z jiných Evropských měst. 

Školení

Případové studie z ČR

V České republice je participativní plánování na vzestupu a počet participovaných projektů s každým rokem narůstá. V této sekci najdete případové studie z pražského programu Koordinátorů participativního plánování. 

Rozcestník případových studií

Zahraniční případové studie

Inspirujte se příklady participativních projektů z jiných Evropských měst. V této sekci najdete případové studie participativního plánování strategií, investičních projektů, revitalizací veřejných prostranství, participativních rozpočtů a další.

Rozcestník případových studií

Slovník pojmů

Přehled nejpoužívanějších pojmů souvisejících s participativním plánováním. Najdete zde definice termínů, vysvětlení participativních metod a osoby, organizace a knihy týkající se tématu participace v rozvoji měst.

Slovník pojmů zde

Manuál pro koordinátory participativního plánování

V rámci pilotního programu ‘Koordinátoři participativního plánování’ se předpokládá, že se v každé zúčastněné MČ uskuteční 2-3 pilotní projekty, které budou reagovat na potřeby a výzvy v dané lokalitě (revitalizace veřejného prostranství, příprava strategie MČ, tematické plánování, participativní rozpočet, strategie pro městskou skupinu, apod.). Účel tohoto manuálu je stručně a přehledně popsat průběh projektů, na kterých budete pracovat. Zároveň Vám poskytne důležité podklady a příklady k přípravě jednotlivých aktivit, nástrojů, zadání, objednávek a dalších potřebných podkladů. Manuál Vám usnadní rozplánování těchto (2-3) projektů, sledování průběhu aktivit, hodnocení kvality výstupů a umožní efektivní komunikaci s týmem IPR Praha, organizacemi města a jejich dodavateli.

Manuál najdete zde