Přejít na hlavní obsah

Tomáš Hudeček: Změna systému územního plánování je nezbytná

Nejedná se o nějakou vymyšlenou revoluci, říká o svém přístupu k přípravě nového územního plánu radní pro územní rozvoj a primátorův náměstek Tomáš Hudeček (TOP 09). Podle něho Praha aktuálně prochází procesem, který se v západní Evropě odehrál už nejméně před dvaceti lety.

Ilustrační obrázek aktuality

E15: Proč v územním plánu platí, že čím méně pravidel, tím jsou pevnější? Což cituji vaše slova.

Tento princip je obecný. Na jednodušších pravidlech panuje vždy širší shoda a jsou stabilnější. Například všichni respektují jednoduché pravidlo, že na silnici se jezdí vpravo a přednost má vozidlo přijíždějící zprava. V otázce nejvyšší povolené rychlosti v určitém úseku už takovou shodu nenajdete, v tom se už projevují lokální či názorová specifika. Metropolitní plán má tedy v principu vytvářet to první – obecnější a široce přijímaná pravidla a přístupy k rozvoji území, tedy taková pravidla provozu. Jenom tak bude zajištěn stabilní a celistvý rozvoj území. Současné vymezování funkcí ho paradoxně činí nefunkčním.

E15: Shrňme, čím se bude metropolitní plán lišit od toho stávajícího, který by měl platit do roku 2015.

Předně se mění pojetí celého územního plánu. Už nebude určovat funkční využití území. Základní stavební jednotkou města je blok. Ze shluků bloků a prostranství mezi nimi s podobným urbanistickým charakterem lze vymezit lokality. Ty by měly být základními stavebními kameny a jejich popis a identifikace hlavním obsahem územního plánu. Klíčovým termínem územního plánu by proto neměla být „funkce", jak je tomu dnes, ale „struktura". V grafickém zobrazení tedy ponesou barevné plochy zcela jinou informační hodnotu. Dnes barva plochy označuje funkční využití daného území, nově to bude maximální zátěž území. Jednotlivé zátěže budou vrstveny, to znamená, že plocha s vyšší zátěží automaticky umožňuje zátěž nižší. Naopak toto neplatí.

E15: Jaké by podle vás mělo být optimální rozdělení pravomocí při plánování mezi město a jednotlivé městské části?

Pro udržení celkové koncepce rozvoje města je nezbytné, aby si základní pravomoci ponechalo Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Úzká spolupráce s městskými částmi je ale pro správné fungování plánu nutností.

E15: Jak bude příprava Metropolitního územního plánu konkrétně vypadat v nejbližší době? Co chcete stihnout projednat během příštího roku?

Prvním krokem je zadání nového plánu. V prvním kvartálu příštího roku by mělo být zpracované. Následovat bude projednání zadání. Časový předpoklad schválení zadání je podzim 2013. Současně budou probíhat přípravné práce na návrhu územního plánu, abychom po schválení zadání neztráceli čas a mohli začít intenzivně pracovat na návrhu. Zároveň věřím, že ve druhém kvartále 2013 se podaří otevřít stálé informační středisko územního plánu. Takové středisko je v jiných evropských zemích standardem. Je jedním z nutných nástrojů k tomu, aby občané začali vnímat územní plán pozitivně, aby ho skutečně dokázali přijmout za svůj.

E15: Co bude dál s už nachystanými celoměstsky významnými změnami, které se dosud projednávaly mimo nový územní plán? Budou pokračovat?

Změny se týkají toho současně platného plánu. Dokud bude tento starý plán v platnosti, budou trvat i procesy změn územního plánu. Lze velmi zjednodušeně říci, že současný plán na změnách stojí, bez změn není možné město rozvíjet. S novým Metropolitním plánem budou díky jeho koncepci další změny omezeny na minimum. Dále není třeba rozlišovat změny na celoměstské a „neceloměstské", tedy starší vlny změn 06, 07 a podobně. Toto pojmenování je pouze organizační označení. Z hlediska průběhu projednávání se u každé změny postupuje naprosto shodně. Je třeba si vyjasnit, co v té otázce znamená slovo „pokračovat". Pokud je změna územního plánu projednávána, neznamená to nutně, že bude i schválena. Většina dříve zahájených změn je dnes v zastupitelstvu naopak zamítána.

E15: Jakými změnami prochází Útvar rozvoje hlavního města Prahy?

Na Útvaru rozvoje hlavního města Prahy byla založena Kancelář metropolitního plánu, která bude hlavním zpracovatelským pracovištěm nového plánu. Jinak útvar ještě projde celkovou reorganizací. Prvním krokem už bylo přesunutí několika pracovních míst na Odbor územního plánu.

E15: Máte pro svoje záměry dostatečnou podporu ve vedení města? Minimálně část ODS byla pro zachování dřívějších pravidel pořizování územního plánu.

Dostatečnou podporu mám. Současný stav v územním plánování je neudržitelný, funkčně pojatý plán se stále více odtrhuje od reality dynamického města jednadvacátého století. Změna systému územního plánování je nezbytná. Rád bych zdůraznil, že se nejedná o nějakou vymyšlenou revoluci. Tento posun se nejen v zemích západní Evropy odehrál už před dvaceti a více lety. Nepodporovat tento nutný a pro Prahu prospěšný krok by bylo zcela iracionální.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze opět narůstá počet Airbnb. Novela živnostenského zákona hlavnímu městu umožní jeho regulaci

Ilustrační obrázek aktuality

V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Ilustrační obrázek aktuality

3 roky Nakladatelství IPR Praha! Co má za sebou a co plánuje?

Všechny články