Přejít na hlavní obsah

Magistrát zveřejnil návrh zadání Metropolitního plánu 15. 3. 2013

Magistrátní Odbor územního plánu dnes zveřejnil návrh zadání nového Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu). Ještě před předložením Zastupitelstvu hlavního města Prahy dokument projednají subjekty veřejné správy a pražské městské části, své připomínky k návrhu může uplatnit i veřejnost.

Ilustrační obrázek aktuality

Zhruba 30 stránkový dokument obsahuje informace o tom, proč je vůbec nutné nový územní plán zpracovat, jaká bude jeho základní koncepce, jakého území se bude týkat nebo jaké požadavky by měl mít na charakteristiku jednotlivých lokalit. Návrh zadání nyní čeká na připomínky příslušných orgánů státní správy, městských částí a veřejnosti. Ty mohou být podávány do 18. dubna. Zastupitelstvu hl. m. Prahy by mělo být zadání s již vyhodnocenými připomínkami předloženo na podzim letošního roku. „Bude-li návrh schválen, zahájíme práce na návrhu Metropolitního plánu,“ uvedl zástupce ředitele Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM) Kamil Kubiš.

Po změně stávajícího systému územního rozvoje města dlouho volala část odborné i laické veřejnosti. Pořízení Metropolitního plánu nakonec 7. června loňského roku posvětili i zastupitelé. „Bohužel, aktuální územní plán je nevyhovující hned v několika ohledech. Staví na zastaralých urbanistických principech, jeho formát je nepřehledný, chaotický a tím pádem i nedůvěryhodný. Navíc se neobejde bez neustálých změn, protože bez nich paradoxně blokuje téměř jakýkoliv rozvoj města,“ okomentoval rozhodnutí zastupitelů první náměstek primátora a radní pro územní rozvoj Tomáš Hudeček (TOP 09).

Návrh zadání Metropolitního plánu naleznete na oficiálních webových stránkách pořizovatele, Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha.eu), v sekci územní plánování a rozvoj města, případně také zde na Portálu územního plánování hl. m. Prahy v sekci www.iprpraha.cz/zadani.


Návrh zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)

Návrh zadání je zveřejněn od 15. 3. 2013. Připomínky k návrhu zadání může uplatnit každý do 18. 4. 2013 včetně. Více viz:

Veřejná vyhláška o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitního plánu)

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Všechny články