Přejít na hlavní obsah

Další krok při transformaci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy 07. 5. 2013

Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) prošel k 1. květnu 2013 další fází vnitřní transformace. V souvislosti se zřízením nových odborných pracovišť Kanceláře metropolitního plánu (KMP) a Kanceláře veřejného prostoru (KVP) byl zrušen Odbor urbanistické koncepce.

Ilustrační obrázek aktuality

Kontaktním a komunikačním pracovištěm Útvaru směrem k městským částem a odborné veřejnosti bude nově Kancelář podpory území (KPÚ), správou a údržbou zásad územního rozvoje a platného územního plánu byla pak pověřena Kancelář územně plánovacích podkladů a dokumentací (KUP).  Dílčích změn doznaly agendy a názvy i dalších organizačních složek tak, aby více odpovídaly potřebám města a byly srozumitelnější pro veřejnost.  „S dalšími kroky proměny naší organizace se chystáme přijít na podzim, kdy posílíme i komunikaci Útvaru s laickou veřejností a to prostřednictvím moderního informačního centra rozvoje města,“ řekl Kamil Kubiš, zástupce ředitele Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Transformace příspěvkové organizace města, která spadá pod gesci 1. náměstka primátora a radního pro územní rozvoj Tomáše Hudečka (TOP 09), by měla přinést větší efektivitu činnosti tohoto koncepčního pracoviště. „Cílem těchto kroků je činnost ÚRM zefektivnit a zpřehlednit navenek. Po všech kosmetických i strategických změnách bychom rádi, aby byl útvar otevřenější vůči veřejnosti a aby byl v rámci rozvoje města respektovaným partnerem pro všechny zainteresované strany,“ dodal ke změnám Hudeček.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články