Přejít na hlavní obsah

Pokračování revitalizace Karlova náměstí stvrdil podpis Memoranda

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a starostka Městské části Praha 2 Jana Černochová podepsali dodatek k Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře projektu Revitalizace Karlova náměstí. Memorandum mezi Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 2 bylo podepsáno v lednu 2010, ale od té doby došlo k realizaci pouze některých, zejména krátkodobých opatření. Koncepce postupu bude proto zpracována ve Studii základních úprav Karlova náměstí, kterou zajistí Kancelář veřejného prostoru Útvaru rozvoje hl. m. Prahy.

Ilustrační obrázek aktuality

„Stav náměstí je v dlouhodobě neuspokojivém stavu, který je nutno řešit v co nejkratší době, a proto jsme se s městskou částí dohodli na další spolupráci a stvrdili ji podpisem dodatku k již uzavřenému memorandu.  Cílem je zejména zvýšení bezpečnosti obyvatel a především celkové zlepšení podmínek pro pěší, zejména v kritických místech přechodů přes ulice Ječnou a Žitnou a přilehlých křižovatek,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

„Městská část Praha 2 vypsala v roce 2008 veřejnou architektonickou soutěž o návrhy úprav náměstí s cílem nalézt co nejvhodnější způsob revitalizace. Ačkoliv oceněné návrhy byly podnětné, všechny předpokládají razantní zásahy do dopravy závislé na širších souvislostech a také výrazné terénní úpravy, které jsou v rozporu s názorem památkářů. Městská část proto realizovala jen dílčí a krátkodobá opatření, jako např. posílení bezpečnosti, zkvalitnění úklidu a péče o zeleň,“ připomněla starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) a zdůraznila: „Jsme si vědomi toho, že úprava náměstí musí odpovídat požadavkům kladeným na historické centrum moderního velkoměsta 21. století a zároveň respektovat význam prostoru, který je památkovou rezervací a součástí kulturního dědictví UNESCO. Dnes podepsané memorandum ale není o tom, jak bude náměstí upraveno. Je o vůli města a městské části nejen o park, ale o celé náměstí pečovat a rozvíjet ho. Jde o zdůraznění důležitosti úkolu a o domluvu o postupu, jak pokračovat.“

Do konce roku 2018 se má jedno z nejvytíženějších náměstí Prahy proměnit v městský bulvár s novou zelení a nově řešenou dopravní situací. Dnes podepsané Memorandum počítá v první fázi s rekonstrukcí tramvajové trati a úpravou přilehlých křižovatek a jejich světelných signalizačních zařízení. Následovat bude celková rekonstrukce zelené plochy do podoby průchozího bulváru s odpočinkovými zónami. Podle Memoranda by mělo být při řešení úprav využito v první etapě možností připravovaných investičních akcí hl. m. Prahy. Zejména rekonstrukce tramvajové trati přes náměstí (rok 2014) a úpravy přilehlých křižovatek a jejich světelných signalizačních zařízení (2013-2014). V rámci těchto akcí by měla být koordinovaně provedena úprava organizace dopravních pruhů a zastávek tramvajové trati ve prospěch další revitalizace Karlova náměstí.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Všechny články