Přejít na hlavní obsah

Mapa protipovodňové ochrany v Praze 04. 6. 2013

Odborní pracovníci Kanceláře prostorových informací Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) vytvořili unikátní mapu s aktuálním přehledem protipovodňové ochrany v Praze.

Ilustrační obrázek aktuality

Digitální mapa přehledně znázorňuje území Prahy zatopené při různě velkých průtocích Vltavy (např. Q100 představuje maximální průtok, který je dosažen, nebo překročen jednou za 100 let). Aplikace dále zahrnuje kompletní umístění protipovodňových bariér a pytlů s pískem. „Na mapě lze navíc porovnat současnou povodeň s rozlivem řeky v roce 2002,“ uvedl Jiří Čtyroký, vedoucí Kanceláře prostorových informací ÚRM.

Zaškrtáváním jednotlivých polí v legendě mapy lze postupně zobrazovat rozliv Vltavy, resp. její záplavové oblasti, typy bariérové ochrany a další informace. Útvar rozvoje města ve spolupráci s ROPIDem a Technickou správou komunikací (TSK) zanesl do mapy také aktuální informace o změnách ve veřejné hromadné dopravě, tj. aktuální uzavírky komunikací.

Vznik mapové aplikace ocenil první náměstek primátora Tomáš Hudeček pověřený výkonem funkce primátora hl. m. Prahy.

Aplikaci naleznete na http://mpp.praha.eu/app/map/zatopy/.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Novou podobu Florence navrhnou architekti z UNIT, A69 a MARKO&PLACEMAKERS. Vítězný návrh na proměnu pražské čtvrti vzešel z mezinárodní soutěže

Ilustrační obrázek aktuality

Nová tvář Florence. Tři finální návrhy na proměnu pražské čtvrti odhalí výstava v CAMPu

Ilustrační obrázek aktuality

Praha připraví krajinářskou studii Trojmezí. V území mezi Hostivaří a Záběhlicemi se uvažuje o biotopu i komunitní zahradě

Všechny články