Přejít na hlavní obsah

Mapa protipovodňové ochrany v Praze 04. 6. 2013

Odborní pracovníci Kanceláře prostorových informací Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) vytvořili unikátní mapu s aktuálním přehledem protipovodňové ochrany v Praze.

Ilustrační obrázek aktuality

Digitální mapa přehledně znázorňuje území Prahy zatopené při různě velkých průtocích Vltavy (např. Q100 představuje maximální průtok, který je dosažen, nebo překročen jednou za 100 let). Aplikace dále zahrnuje kompletní umístění protipovodňových bariér a pytlů s pískem. „Na mapě lze navíc porovnat současnou povodeň s rozlivem řeky v roce 2002,“ uvedl Jiří Čtyroký, vedoucí Kanceláře prostorových informací ÚRM.

Zaškrtáváním jednotlivých polí v legendě mapy lze postupně zobrazovat rozliv Vltavy, resp. její záplavové oblasti, typy bariérové ochrany a další informace. Útvar rozvoje města ve spolupráci s ROPIDem a Technickou správou komunikací (TSK) zanesl do mapy také aktuální informace o změnách ve veřejné hromadné dopravě, tj. aktuální uzavírky komunikací.

Vznik mapové aplikace ocenil první náměstek primátora Tomáš Hudeček pověřený výkonem funkce primátora hl. m. Prahy.

Aplikaci naleznete na http://mpp.praha.eu/app/map/zatopy/.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Fanoušci architektury si připomněli 100 let od narození Karla Pragera závodem Archirun

Ilustrační obrázek aktuality

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Ilustrační obrázek aktuality

Štvanická lávka už slouží Pražanům. Zástupci města a IPR Praha otevřeli lávku spojující Karlín, Štvanici a Holešovice

Všechny články