Přejít na hlavní obsah

Červnové setkání se ponese v duchu Metropolitního plánu

Předkládáme první teze Metropolitního plánu. Metropolitní plán jsme slibovali jednoduchý, srozumitelný a uchopitelný. Metropolitní plán má být nejen cestou z marasmu územního plánování v Čechách posledních desetiletí, ale má být možností pro návrat Prahy mezi důležitá evropská města. Na to pochopitelně územní plán sám o sobě nestačí … ale může a má vytvářet podmínky. Jak?

Ilustrační obrázek aktuality

Nově definovat hodnoty města, navrhnout jejich rozvíjení, koncentrovat energii, které (měřeno penězi) není zrovna nazbyt a jednoznačně definovat potenciál…

Nejde o to nařizovat kde a jak má co stát. Není cílem kontrolovat úplně všechno. Jde o to, aby, pokud to bude jen trochu možné, byly jednotlivé zásahy ve městě nejen samy o sobě přínosem, ale aby docházelo k synergickým efektům. Musíme proto pochopit především smysl a účel plánu, musíme pochopit jeho ducha. Musíme se zbavit strachu z nového a musíme se naučit hledat v doplňování města krásu. Musíme znova nalézt důvěru v koncepci a kompozici, důvěru v architekturu, důvěru v celek. Praha si to zaslouží.

Otevíráme proto diskuzi nad tezemi plánu, nad deseti tématy, která skládají vyvážený a provázaný celek.

1) Stůl střed (moderátor Roman Koucký)

První stůl bude zaměřen na kvality a problémy centra a jeho nejbližšího okolí. Bude hledat vztahy mezi ochranou historického dědictví a vytvářením nových hodnot. Hodnot (nebo také nehodnot), které dnes vytvoříme, a které vstoupí do historie, ať už si o nich dnes budeme myslet cokoli. Současnost, jak známo, je součástí historie. Otázky by měly být zaměřeny na transformaci uvnitř centrálních oblastí města, na výškovou kompozici Prahy a na charakter veřejných prostranství.  

2) Stůl okraje (moderátor Jaromír Hainc)

Druhý stůl bude zaměřen na kvality a problémy periférií, ploch modernistických měst a krajinného zázemí metropole. Bude hledat především kvality modernistických měst, problémy jejich nedokončenosti a možnosti jejich postupného doplňování. Otázky by měly být zaměřeny na propojování jednotlivých částí města a to nejen radiálně, ve vztahu střed a okraj, ale především tangenciálně mezi sebou tak, aby byly využity spojnice spíše okružní. V souvislosti s tím bude diskutován i přechod města do krajiny a možnosti a úskalí extenzivního rozvoje.

 

V sobotu 22. 6. se opět sejde poradní orgán Rady hl. m. Prahy - Metropolitní ozvučná deska. Hlavním tématem diskuse bude Metropolitní plán.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Ilustrační obrázek aktuality

Ondřej Boháč: Jak stát chrání veřejný zájem? Za kauzou Kasárna Karlín stojí nemožnost měst o sobě rozhodovat

Všechny články