Přejít na hlavní obsah

Praha a Střední Čechy si podaly ruce

Hlavní město Praha a Střední Čechy se bez ohledu na politickou příslušnost svých lídrů dohodly na vzájemné spolupráci. Jejich zástupci se k tomuto kroku rozhodli poté, co zjistili, že řada problémů, s nimiž se potýkají ve svých krajích, jsou v podstatě totožné.  Společně proto podepsali memorandum o vzájemné spolupráci při čerpání peněz z evropských fondů.

Ilustrační obrázek aktuality

Podle dosavadních jednání budou oba kraje úzce kooperovat nejenom při čerpání finančních prostředku z Evropské unie, ale také při výběru a realizaci konkrétních projektů. Největší díl z této podpory bude pravděpodobně investování do infrastruktury a protipovodňových opatření.

V těchto oblastech jako jsou obnova silnic nebo ochrana před povodní nezáleží na tom, jaké máme na sobě politické tričko. Chceme se plně zapojit do čerpání evropských peněz smysluplným způsobem a tím tyto investice určitě jsou,“ osvětlil samu podstatu spolupráce Tomáš Hudeček, pověřený primátor hlavního města Prahy (TOP 09).

Platnost memoranda navíc není časově omezena, čímž oba kraje již dopředu vyjadřují jeho prostřednictvím společnou vůli spolupracovat i v dalších oblastech. Zejména pak v těch, které budou oběma stranami považovány za prospěšné při realizaci dlouhodobých cílů.

Cítíme potřebu spojit své síly, abychom společně dokázali řešit problémy, které nejvíce trápí naše spoluobčany. Podpisem této naší dohody již přestáváme být krajem, který ve svém srdci měl prázdné místo," doplňuje hejtman Středočeského kraje Josef Řihák (ČSSD).

Hlavním iniciátorem podpisu memoranda o vzájemné spolupráci mezi oběma kraji byla radní Eva Vorlíčková (TOP 09) a Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Největší motivací obou subjektů byla zejména možnost odbourat tímto krokem nepružné a dnes již bezmála přežité administrativní hranice mezi Prahou a Středočeským krajem.

Jako koncepční a strategické pracoviště si uvědomujeme, že Praha a Středočeský kraj tvoří v mnoha ohledech jeden obrazně i doslova živý organismus. A podle toho se musíme začít také chovat. Toto memorandum je po dlouhé době prvním aktem potvrzujícím tento fakt a vyjadřujícím vůli ke vzájemné spolupráci na daném území,“ uvedl 1. zástupce ředitele Útvaru rozvoje hlavního města Prahy Tomáš Ctibor.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Ikonické stavby tak, jak je neznáte. CAMP vyhlašuje druhý ročník architektonického závodu Archirun 2024

Ilustrační obrázek aktuality

Jak si Praha stojí ve srovnání s jinými evropskými velkoměsty? Skvělá MHD, nárůst aut a dostupná práce

Ilustrační obrázek aktuality

Mariánské náměstí ožívá – výzva k pořádání kulturních aktivit

Všechny články