Přejít na hlavní obsah

Útvar rozvoje hl. m. Prahy se otvírá veřejnosti a „ladí“ Prahu 01. 7. 2013

Zástupci vedení Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) v čele s pověřeným primátorem Tomášem Hudečkem (TOP09), do jehož gesce spadá územní plánování, učinili první krok k většímu otevření této příspěvkové organizace obyvatelům Prahy. V rámci této strategie ÚRM otevře nově koncipované Informační centrum plánování Prahy, zpřístupní veřejnosti část prostor v rámci emauzského areálu a iniciativně se zapojí do kampaně Ladíme Prahu!

Ilustrační obrázek aktuality

Kampaň Ladíme Prahu! je unikátním projektem, ve kterém své síly spojí samospráva města s aktivními uměleckými a občanskými iniciativami při hledání vize budoucího rozvoje Prahy. Ladíme Prahu! chce vytvářet kreativní partnerství napříč občanskými iniciativami, které zkvalitňují městský prostor, zlepšují vzájemné vztahy mezi lidmi, podporují kreativitu obyvatel a jejich participaci na správě města. Ochotu spolupracovat s městem mezi prvními deklarovaly čtyři úspěšné festivaly, které působí v pražském veřejném prostoru: Street For Art (www.streetforart.cz), reSITE (www.resite.cz), Zažít město jinak (www.auto-mat.cz) a 4+4 dny v pohybu (www.ctyridny.cz). Cílem této celopražské kampaně je hlavní město, které nebude sloužit jen turismu a zájmům komerčních subjektů, ale bude především „ladit“ s představami svých obyvatel.

Útvar rozvoje města zpracovává klíčové dokumenty správy města, jako jsou územní plán, strategický plán či manuál veřejného prostoru. Tyto dokumenty by už z principu neměly vznikat v laboratorních podmínkách odtržených od reality. Město je živý organismus! Proto věřím, že kampaň bude prospěšná pro obě strany: ÚRM se naučí více komunikovat s veřejností a veřejnost – prostřednictvím občanských sdružení a festivalů – v nás bude mít solventního partnera,“ říká Tomáš Ctibor, 1. zástupce ředitele ÚRM.

Kampaň Ladíme Prahu! Bude probíhat na různých úrovních, bude zahrnovat debaty, semináře, happeningy či veřejná projednávání. "Rozvojový potenciál města spatřuji hlavně v tvůrčím kapitálu jeho obyvatel - tedy v ochotě lidí aktivně se účastnit tvorby města, přinášet objevná řešení a pouštět se odvážně do akčních realizací, i když jde třeba ‘‘jen‘‘ o sousedské grilování v parku nebo instalaci lavičky před domem,“ říká David Kašpar, ředitel festivalu Street For Art.

Otevření Útvaru rozvoje města symbolicky zpečetilo odstranění řetízků bránících vstupu na trávník okolo sídla ÚRM, pověstných „kostek“ architekta Karla Pragera. „Z původní dokumentace emauzského areálu víme, že se s tímto prostranství od začátku počítalo jako s přístupným veřejným prostorem. Ostatně je přirozené, že se nejprve snažíme zamést před vlastním prahem,“ vysvětluje Pavla Melková, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru. A náměstek primátora Tomáš Hudeček k tomu dodává: „Velkým cílem naší práce by mělo být zlepšení vztahu Pražanů k veřejnému prostoru – naučit obyvatele veřejný prostor nejen užívat a sdílet, ale také se o něj starat. ÚRM by v tom měl jít příkladem.“

Nedílnou součástí ladění metropole v režii ÚRM a veřejnosti je pak zprovoznění Informačního centra plánování Prahy (tisková zpráva), které právě prochází rekonstrukcí. „Funkční, živé město jde ruku v ruce s kvalitním územním plánováním. Infocentrum bude po vzoru zahraničních středisek Pražanům zprostředkovávat informace o přípravách územního plánu, bude hostit veřejné debaty s odborníky na urbanismus a architekty a bude připravovat tematické výstavy a instalace,“ doplnil Ctibor. Informační centrum by se veřejnosti mělo otevřít začátkem příštího roku.

Kampaň podpořila také Metropolitní ozvučná deska, odborný poradní orgán Rady HMP.

 

Fotogalerie z tiskové konference a happeningu „ÚRM – Máme otevřeno!“

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články